Aktualno

HUP-UGGS i HKOIG održali sastanak s predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

21.03.2016.

Predstavnici HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke Damir Delač, Robert Klojčnik i Marijana Filipić te predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Robert Paj sastali su se u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja s pomoćnicima ministra Milanom Rezom i Igorom Čižmekom te predstavnicama Uprave za dozvole državnog značaja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Predstavnici HUP-UGGS i HKOIG naglasili su kako je zbog nesređenog stanja u katastru i zemljišnim knjigama, pravo vlasništva na ogromnom broju parcela upitno. Pravna nesigurnost koja proizlazi iz kaosa u zemljišnoj evidenciji produžuje vrijeme potrebno za pripremu ulaganja, a u puno slučajeva zbog toga uopće ne dođe do ulaganja. Uz to što stvara neprocjenjive gubitke gospodarstvu, takvo stanje stvara plodno tlo za korupciju te remeti napredak i razvoj društva u cjelini. Kada sve to uzmemo u obzir, jasno je zašto su nesređene zemljišne evidencije jedan od glavnih razloga niske konkurentnosti Hrvatske na međunarodnim ljestvicama.
Predstavnici HUP-UGGS i HKOIG naglasili su da je povrat ulaganja u geoprostorne podatke, prvenstveno u katastarske izmjere, kao osnovnog registra prostornih podataka, vrlo brz i odražava se u svim segmentima; - državi kroz povećanje prometa nekretnina i investicija, jedinicama lokalne samouprave kroz povećane komunalne naknade i doprinose, a vlasnicima kroz povećanje vrijednosti nekretnina i mogućnosti korištenja nekretnina kao sredstva osiguranja zajmova.
Pomoćnici ministra g. Reza i g. Čižmek naglasili su kako su svjesni važnosti sređivanja zemljišnih evidencija te da će Ministarstvo surađivati s poslodavcima i da su otvoreni za sve prijedloge.

Ministar Kuščević održao je radni sastanak s Hrvatskom udrugom poslodavaca

02.03.2016.

Ministar Kuščević izjavio je da prepoznaje potrebu bolje suradnje s HUP-om i prihvatio ponuđenu suradnju.

Zagreb, 02. ožujka 2016. - Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević održao je radni sastanak s delegacijom Hrvatske udruge poslodavaca koju je predvodio glavni direktor Davor Majetić. Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima poboljšanja komunikacije i suradnje na obostranu korist dviju strana kao i hrvatskog gospodarstva i građana u cjelini.

HUPova nominacija predstavnika za UN prihvaćena

03.06.2015.

NA PREPORUKU HUPa DIREKTOR ZAVODA ZA FOTOGRAMETRIJU IZABRAN ZA  ČLANA SAVJETODAVNE RADNE SKUPINE ZA TRŽIŠTE NEKRETNINA PRI UNu

Nakon provedenog izbornog procesa, direktor Zavoda za fotogrametriju, gospodin Damir Pahić, izabran je u članstvo Real Estate Market (REM) Advisory Group (Savjetodavnu radnu grupu za tržište nekretnina) pri Ujedinjenim narodima, Ekonomskoj komisiji za Europu, Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištem (eng. Committee on Housing and Land Management).

Održan je sastanak Izvršnog odbora HUP UGGSa

26.02.2015.

Jučer je održan sastanak Izvršnog odbora HUP UGGSa kojem je predsjedavao g.Damir Delač, predsjednik HUP UGGSa.
Na sastanku se raspravljalo o teškoj situaciji  u grani, nedostatku posla za geodetske tvrtke i vrlo teškoj i neizvjesnoj 2015. godini. S obzirom da su potrebe sređivanja zemljišnih knjiga vrlo velike

Sastanak u Komori u prosincu 2014.

19.01.2015.

04. prosinca 2014. u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na inicijativu predsjednika HKOIG Vladimira Krupe održan je koordinacijski sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici sastavnica geodetske struke: ravnatelj DGU dr.sc. Danko Markovinović, zamjenik ravnatelja DGU Vladimir Majetić, predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, član UO HKOIG Robert Paj, dekan GEOF dr.sc. Miodrag Roić, prodekan GEOF dr.sc. Siniša Mastelić Ivić, predsjednik HGD dr.sc. Milan Rezo, predsjednik Udruge geodetsko-geo informatičke struke (HUP) Damir Delač

Sastanak u Komori u prosincu 2014.

19.01.2015.

04. prosinca 2014. u prostorijama Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije na inicijativu predsjednika HKOIG Vladimira Krupe održan je koordinacijski sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici sastavnica geodetske struke: ravnatelj DGU dr.sc. Danko Markovinović, zamjenik ravnatelja DGU Vladimir Majetić, predsjednik HKOIG Vladimir Krupa, član UO HKOIG Robert Paj, dekan GEOF dr.sc. Miodrag Roić, prodekan GEOF dr.sc. Siniša Mastelić Ivić, predsjednik HGD dr.sc. Milan Rezo, predsjednik Udruge geodetsko-geo informatičke struke (HUP) Damir Delač

Sastanak Izvršnog odbora Udruge s gostima

23.10.2014.

Sastanak IO HUP Udruge geodetske i geoinformatičke struke

U prostorijama HUPa u Zagrebu 22.10. 2014.  održan je sastanak Izvršnog odbora udruge geodetske i geo-informatičke djelatnosti na kojoj su  gosti bili dr. Danko Markovinović, ravnatelj Državne geodetske uprave i gospodin  Vladimir Krupa, dipl.ing. geodezije , predsjednik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

 

vrh stranice
vrh stranice