8.02.2019. Specijalistički seminar Excel u računovodstvu i financijama, Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Kopilica 21, 9,00

08.02.2019.

Specijalistički seminar EXCEL U RAČUNOVODSTVU I FINANCIJAMA održat će se dana 8. veljače 2019. u prostorijama Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu, Kopilica 21.

Želite li naučiti kako prilagoditi mogućnosti MS Excela vlastitim potrebama poslovanja, naučiti koristiti funkcije u MS Excelu za računovodstvene i financijske potrebe poslovanja ili kako povezati različite mogućnosti Excela prilikom izrade različitih financijskih i računovodstvenih izvještaja i još puno drugih mogućnosti koje Excel nudi, a sve s ciljem da Excel koristite kao alat s kojim će vaše poslovanje biti efikasnije i efektivnije.

Seminar je koncipiran kao isključivo praktična radionica gdje će svi polaznici korištenjem računala na stvarnim financijsko-računovodstvenim situacijama primijeniti Excel, što u konačnici polaznicima omogućava shvaćanje na koje se sve načine i u kojim situacijama može koristiti MS Excel. 

Seminar ima za cilj polaznike osposobiti za napredno korištenje MS Excela u svim aspektima korištenja i upravljanja podacima u svakodnevnom poslovanju.

Svim polaznicima osigurano je računalo putem kojeg će rješavati problematiku seminara.

Ciljana skupina polaznika: sve osobe koje se bave računovodstvenim i financijskim poslovima, osobe koje žele naučiti ili unaprijediti svoje poznavanje rada u MS Excelu.

Ciljevi seminara: Osposobiti polaznike da što efikasnije koriste MS Excel kao alat koji njihovo poslovanje može učiniti produktivnijim. Polaznicima bi nakon odslušanog i odrađenog seminara trebalo biti razumljivije prilagoditi funkcije Excela vlastitom načinu razmišljanja i poslovanja. Polaznici će savladavanjem i korištenjem osnovnih i naprednih mogućnosti MS Excela moći jednostavnije i brže pripremiti podatke i izvještaje koje se koriste u financijama i računovodstvu.

Raspored i sadržaj seminara:

8,45 - 9,00 Prijem i registracija polaznika

9,00 - 10,30 Osnove Excela - Rad sa ćelijama, rad sa radnim listovima, oblikovanje podataka; izrada pripadajućih izbornika; Izrada grafikona; Filtriranje; Povezivanje Excela i Worda

10,30 - 10,45 Pauza za kavu

10,45 - 13,00  Funkcije u Excelu; Funkcija Traspose; Kada koristiti Average, a kada Geomean funkciju; Izrada plana otplate kredita; Funkcije IF, Vlookup, Izračun razdoblja povrata u Excelu i korištenje drugih financijskih funkcija za vrednovanje (NPV, XNPV, IRR, XIRR, MIRR); Korištenje ostalih funkcija sa naglaskom na tekstualne funkcije: SUM, SUMIF, PV, FV, RATE...; Formatiranje, Izrada Scenarija, Ugradnja spin buttona-a, Pivot tablice te pitanja i odgovori

Za dodatne informacije obratite se na hup-split@hup.hr 

 

 

vrh stranice
vrh stranice