8. sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije

13.11.2018.

U sjedištu Primorsko-goranske županije u Rijeci održana je 8. sjednica Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije. Na sjednici je kao predstavnik HUP-a sudjelovao Nenad Seifert, direktor HUP-a Rijeka.

 Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo, kojeg osniva Županija  sukladno načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području županije, a s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj županije, njihove provedbe i praćenja te obavljanja drugih poslova.

Na sjednici je usvojen Konačni prijedlog Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Radi se o strateškom dokumentu kojim su definirani ciljevi i mjere razvoja prometnog sustava na području Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sukladno prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva.  Projekt je financiran iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija", Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost.
 
Također je prihvaćeno Izvješće o vrednovanju Razvojne strategije Primorsko-goranske županije2016 – 2020. koje je potrebno izraditi sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
vrh stranice
vrh stranice