31.01.2023. Edukacija na temu: “STRES I PSIHODINAMIKA POSLOVNIH ODNOSA”, HUP, Radnička cesta 37a, Zagreb, 9 sati

31.01.2023.

Hrvatska udruga poslodavaca u suradnji sa četvero psihijatara, organizira edukaciju na temu: 

“STRES I PSIHODINAMIKA POSLOVNIH ODNOSA”

koja će se održati u utorak, 31. siječnja 2023. g. s početkom u 9 sati, u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 37a, Zagreb.

Predviđeno trajanje edukacije je 3 sata i besplatno je za članove HUP-a.

Edukaciju će održati Darko Marčinko, Maja Bajs Janović, Maja Šeparović Lisak i Vedran Bilić.

 Moderator će biti Sanja Varlaj, članica HUP (poslovni i osobni savjetnik te edukant iz logoterapije)

Tim psihijatara je ranije objavio knjigu “Psihodinamika poslovnih odnosa” (izdavač “Medicinska naklada”), autora Darka Marčinka, recenzenata Vedrana Bilića i Ante Bagarića, a uz predgovor pisan od strane Emila Tedeschija. U knjizi su prikazane osnove psihodinamskog coachinga za poslovne ljude. Psihodinamika je izraz koji izvorno potječe od psihoanalitičke, psihodinamske misli. Utemeljitelj psihoanalize, Sigmund Freud, koristio je termin dinamika (ili psihodinamika), kako bi opisao psihičku dinamiku na razini mentalnog funkcioniranja čovjeka, s posebnim naglaskom na nesvjesnim procesima. Kompanije kao sustavi imaju vlastiti život, koji nije samo svjestan, nego dijelom i nesvjestan, isto tako uz kognitivni-intelektualni dio postoje i njegove emocionalne sastavnice. Da bismo bolje razumjeli dinamiku i funkcioniranje u kompanijama, psihodinamika i psihodinamski coaching daju nam znanstveno utemeljena objašnjenja. Opservacija fenomena vanjske realnosti, udružena s analizom unutrašnjeg realiteta pojedinca i grupe, daje nam cjeloviti prikaz sustava. U analizi unutrašnjeg realiteta, psihodinamska analiza je temeljna. Termin “zatvorenici prošlosti” opisuje dinamiku opetovanih problemskih ponašanja pojedinaca u poslovnim odnosima. Naime, dok god se ne napravi dubinska analiza vlastite prošlosti s naglaskom na problemsko i nesvjesno, pojedinac ne može biti izbavljen od problema koje mu nosi vlastita prošlost. Pronalazeći smisao čovjekovih najdubljih želja i fantazija i pokazujući kako to utječe na njegovo ponašanje u poslovnom svijetu, psihodinamika otkriva na praktičan način kako organizacije stvarno funkcioniraju. Freud je davno identificirao ljubav i rad kao dva ključna faktora čovjekovog zadovoljstva, a navedeno podržavaju i recentne psihološke teorije. Darko Marčinko, sa suradnicima, u ovoj knjizi dao je prikaz bitnih teorija i praktičkih iskustava područja psihodinamike poslovnih odnosa. Isto tako, opisane su i prednosti primjene psihodinamskog coachinga u poslovnim sredinama.

Tim prof.dr. Darka Marčinka, u Hrvatskoj provodi psihodinamski model poslovnog savjetovanja i coahniga, po uzoru na školu Manfred Kets de Vriesa. Zainteresirani će putem ove edukacije dobiti korisne informacije o mogućnosti dodatne edukacije iz ovog područja kao i priliku da na osobnom i planu svojeg kolektiva dobiju dodatne korisne spoznaje i praktična iskustva iz područja psihodinamike poslovnih odnosa.

 

ŠTO ĆETE SAZNATI NA EDUKACIJI?:

è  Kako prepoznati znakove pozitivnog i negativnog stresa?

è  Uloga nesvjesnog u osobnom, obiteljskom i grupnom funkcioniranju.

è  Razlike zrelih od nezrelih psiholoških mehanizama obrane.

è  Koji su socijalno uvjetovani problemi današnjeg čovjeka?

è  Kako raditi na osnaživanju potencijala svoje ličnosti?

è  Kako preživjeti izazove koje nosi perfekcionizam i narcistična kultura?

è  Neuroznanstveni temelji povezanosti osjećaja i ponašanja s funkcioniranjem u poslovnom i privatnom okruženju.

è  Važnost prepoznavanja raznih modela funkcioniranja u radnom okruženju.

è  Osnove tehnika relaksacije, s posebnim naglaskom na autogenom treningu

è  Usvajanje novih spoznaja i praktičnih iskustava iz područja psihodinamike poslovnih odnosa (psihodinamski model coachinga).

 

PODATCI O PREDAVAČIMA I MODERATORU:

Darko Marčinko doktor je medicine i doktor znanosti, specijalist psihijatar (subspecijalist iz biologijske psihijatrije, iz psihoterapije i forenzičke psihijatrije) te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Psihoanalitički je i obiteljski psihoterapeut, a završio je i dodatne psihoterapijske edukacije u Anna Freud centru u Londonu. Stalni je sudski vještak i član Odbora za sudbena mišljenja Medicinskog fakulteta. Ima status primarijusa. Predsjednik je Hrvatskog društva za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja pri Hrvatskom liječničkom zboru. Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i predstojnik Klinike za psihijatriju I psihološku medicinu Medicinskog fakulteta KBC Zagreb. Urednik je 13 objavljenih knjiga (“Vještačenja stupnja ostecenja organizma zbog bolesti hrvatskih branitelja” – 2022.g.; ”Stres u kliničkoj medicini – biologijski, psihodinamski i socijalni faktori“ -2021.g, "Psihodinamika poslovnih odnosa" – 2019.g.; „Psihodinamika ljubavi i mržnje“ – 2019.g.; “Nelagoda u kulturi 21.stoljećapsihodinamska rasprava” - 2018.g., “Histerija” - 2017.g., “Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena” - 2016.g., “Poremećaji ličnosti: stvarni ljudi, stvarni problemi” - 2015.g., “Žalovanje” - 2014.g., “Od nasilja do dijaloga” - 2014.g.,  “Poremećaji hranjenja: od razumijevanja do liječenja” - 2013.g., “Narcistični  poremećaj  ličnosti  i njegova  dijagnostička  opravdanost – doprinos međunarodnoj raspravi” - 2013.g., “Suicidologija” - 2011.g.), od kojih jedna knjiga ima status udžbenika („Suicidologija“). Autor je u nekoliko stotina znanstvenih i stručnih publikacija, od toga 65 radova indeksirano u bazi Current Contents. Aktualno u uredništvu časopisa „Psychiatria Danubina“. Godinama je recenzent više inozemnih znanstvenih i stručnih časopisa. Mentor kolegama za šest obranjenih doktorata, jedan obranjeni magisterij te preko dvadeset obranjenih diplomskih radova (nekoliko doktorata i dilomskih radova je u fazi izrade pod njegovim mentorstvom). Edukator je i supervizor iz psihoanalitičke psihoterapije te mentor specijalizantima i subspecijalizantima. Niz godina bavi se primjenom psihodinamike u poboljšanju razumijevanja i rješavanju poslovnih problemskih situacija (psihodinamski coaching). Kroz svoje izlaganje predstaviti će osnove psihodinamskog modela poslovnog savjetovanja, kao i iskustva svog tima.

 

Maja Bajs Janović doktor je medicine i doktor znanosti, specijalist je psihijatar (uži specijalist iz biologijske psihijatrije), sveučilišni docent. Ima status primarijusa. Pročelnica je Zavoda za hitna i krizna stanja s Nacionalnim centrom za psihotraumu, na Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu, KBC Zagreb gdje se bavi kliničkim radom u pružanju skrbi za mentalno zdravlje. Ima edukaciju iz grupne psihoterapije, kognitivno-bihejvioralne terapije i NLP-a, a doktorirala je iz područja neuroimaginga u depresiji. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata te programima edukacije stručnjaka, edukatora i javnosti iz područja mentalnog zdravlja, specifično neuroznanosti, savjetovanja u upravljanju stresom, komunikacijskih tehnika, rješavanja konflikata, deeskalacijskih metoda, upravljanja krizom i metodama zaštite mentalnog zdravlja i razvoja rezilijencije.  Naglasak u njezinoj prezentaciji biti će na neuroznanstvenim osnovama povezanosti osjećaja i ponašanja s funkcioniranjem u poslovnom i privatnom okruženju.

 

Maja Šeparović Lisak doktor je medicine, specijalist psihijatar (uži specijalist iz  biologijske psihijatrije). Savjetnik je u transakcijskoj analizi.  Autor je niza znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u stručnim knjigama te je iskusni predavač. Niz godina bavi se istraživanjem ličnosti, odnosom psihičkog i tjelesnog selfa, s posebnim naglaskom na komunikacijskim aspektima te perfekcionizmu. U svojem izlaganju predstavit će načine optimalne komunikacije uz konkretne primjere, a s ciljem postizanja ravnoteže između privatnog i poslovnog funkcioniranja.

 

Vedran Bilić doktor je medicine i doktor znanosti, specijalist psihijatar (uži specijalist iz psihoterapije) i psihoterapeut.  Docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnik je Zavoda za psihološku medicinu Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb. Psihoanalitički je i grupni psihoterapeut te je edukator iz navedenih psihoterapija. Ima status primarijusa. Područja psihoterapije s kojima se   posebno bavi su grupna psihoterapija, grupna analiza, individualna psihoanalitička psihoterapija i autogeni trening. Također sudjeluje u raznim vidovima edukacije profesionalaca: provodi supervizije, a bavio se i Balintovim grupama. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u stručnim knjigama. U svojem izlaganju predstaviti će polaznicima osnovne teorijske pretpostavke tehnike relaksacije: autogenog treninga.

 

Sanja Varlaj, magistra je ekonomije, NLP master savjetnik te edukant iz logoterapije i egzistencijalne analize. 25 godišnje iskustvo u svjetskim korporacijama pretočila je u privatnu praksu zadnjih 7 godina, a ističe svoje iskustvo u savjetovanju kod pokretanja ili reorganizacije poslovanja, osobnog razvoja lidera i liderskih vještina, izrade strategije marketinga i poslovanja te analize tržišta. Posebni naglasak stavlja na ekspertizu u B2B marketingu i razvijanju poslovanja kroz Relationship marketing strategiju.  2018. je završila jednogodišnju edukaciju „Pedagoško-psihološko obrazovanje“ na Učiteljskom fakultetu, Zagreb i stekla kompetencije za predavača. Od jeseni 2019. predavač je na Poslovnom veleučilištu Zagreb-PVZG.

 

Nakon izlaganja, predviđena je otvorena diskusija, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja.

vrh stranice
vrh stranice