31.01. i 01.02.2019. Radionica: „Osnažimo znanja i vještine dionika zaštite na radu“; Kutjeva d.d., PJ Agroturizam, Zdenka Turkovića 1, Kutjevo, 10:00

31.01.2019.

Besplatna dvodnevna radionica „Osnažimo znanja i vještine dionika zaštite na radu“ koja je će se održati u četvrtak 31. siječnja i u petak 01. veljače 2019. godine s početkom u 10 sati u Kutjevu, u prostorima Kutjeva d.d., PJ Agroturizam, Zdenka Turkovića 1, odvija se u okviru projekta „Zaštita na radu – prilika ili izazov?“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Uz Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića koji je nostitelj projekta, sudjeluju i partneri: Nezavisni sindikat Socijalna Pravda, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga poslodavaca, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija. Ukupna vrijednost projekta, sufinanciranog 100% u iznosu sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, iznosi 962.917,90 kuna. Projekt traje osamnaest mjeseci, a istim se želi unaprijediti znanja i vještine dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga.

Cijevi radionice:

·         osnažiti i unaprijediti stručna znanja i praktične vještine dionika za kvalitetan socijalni dijalog u području zaštite na radu;

·         ovladati odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa te ih primjenjivati u svojem svakodnevnom radu;

·         osnaživanjem internih kapaciteta dionika stvoriti stručne kapacitete nužne za pokretanje Škole socijalnog dijaloga;

·         obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način.

Predavači: Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko društvo inženjera sigurnosti. Više u programu.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane.

PROGRAM

PROGRAM 2. dan

vrh stranice
vrh stranice