30. 10. 2019. Održan okrugli stol Zašto je ulaganje u zaštitu na radu ulaganje a ne trošak'

30.10.2019.

HUP na okruglom stolu 

                       U FOKUSU ZAŠTITA NA RADU 

Okruglim stolom na temu "Zašto je ulaganje u zaštitu na radu investicija, a ne trošak ?“, u Rijeci  je u Hotelu "Bonavia"  nastavljena  provedba EU projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“.

Na početku okruglog stola  nazočne je  pozdravila Ivana Šepić  Robić, voditeljica projekta u MHS,a zatim je u ulozi  konzultanta  Vitomir Begović, u  sveobuhvatnom izlaganju ukazao na stanje, štete i koristi ulaganja u dobre, sigurne i zdrave radne uvjete. Podsjetio je  da je zaštita na radu  područje od posebnog društvenog interesa ,a da su sigurni radni uvjeti i očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka osnovno ljudsko pravo ,a time i obveza  države da to pravo efikasno i cjelovito štiti. 
 
Potom je uslijedila panel rasprava u kojoj su uz moderatora  Vitomira Begovića sudjelovali: Ivo Miklić , iz Državnog inspektorata, Branko Čander, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, Nenad Seifert, direktor HUP-a Rijeka i Predrag Stamenković , iz ovlaštene tvrtke za poslove zaštite na radu Built Protect.
Tijekom rasprave posebno je naglašen značaj prevencije, ,razvoja kulture sigurnosti, potrebe cjeloživotnog učenja svih ključnih dionika od poslodavaca do inspektora zaštite na radu i sudaca u sporovima iz područja zaštite na radu. Nezaobilazna tema bila je  i nerazumljivost propisa, njihova česta izmjena kao i višegodišnji izostanak donošenja podzakonskih propisa i Nacionalnog programa unapređivanja zaštite na radu. Posebno je naglašen i značaj ulaganja u moderne tehnologije s višom razinom zaštite i sigurnosti , te potreba da država isto potiče stimulativnim mjerama.
Neprijeporno je da su prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni  za očuvanje radne sposobnosti radnika, duži radni vijek ,  zadovoljavanje  potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje produktivnosti,  konkurentnosti, gospodarskog rasta te materijalnu sigurnost pojedinca  i njegove obitelji.
Zaštita na radu ne znači samo poštovanje prava i puno je više od administrativne zadaće. To je ključan dio dobrog poslovnog  planiranja, upravljanja , društvene odgovornosti i potvrda Hrvatske kao socijalne države, zaključeno je na okruglom stolu  "Zašto je ulaganje u zaštitu na radu investicija, a ne trošak ?“ .

vrh stranice
vrh stranice