28.05.2013. Carinska politika EU – promjene za Hrvatsku u prostorima HUP-a Rijeka (Dolac 8/II)

28.05.2013.

Kako bismo domaće poduzetnike, članove HUP-a upoznali s promjenama i nadolazećim novim uvjetima poslovanja koje nam donosi usklađivanje RH sa politikama EU, pokrenuli smo suradnju sa raznim državnim institucijama, relevantnim za prijenos znanja i informacija, a među njima i sa Središnjim uredom Carinske uprave.

Redovnim informiranjem o nadolazećim promjenama nastojimo omogućiti hrvatskim poduzetnicima da ostanu, ali i da postanu konkurentni u uvjetima uvećane liberalizacije trgovine robama i uslugama na tržištu Europske unije, ali i na međunarodnom tržištu.

Savjetovanje je zamišljeno kao interaktivno predavanje u kojem ćete tijekom izlaganja gosp. Andreja Franulovića, pomoćnika pročelnika Carinarnice Rijeka, moći postavljati pitanja sukladno Vašim interesima i potrebama.

Sudjelovanje na događanju je besplatno, a prijaviti se možete do popune kapaciteta dvorane, te najkasnije do četvrtka, 23. svibnja 2013. Zbog ograničenog broja sudionika, na predavanje se mogu prijaviti maksimalno dvije osobe po organizaciji.

Ispunjenu prijavnicu u privitku pošaljite e-mailom na natali.komen@hup.hr ili faxom na broj 051/321-499. Za dodatne informacije možete nam se obratiti na tel: 051/321-494.

POZIV

PRIJAVNICA
vrh stranice
vrh stranice