27.11.2018. Proširena sjednica Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Podružnice Dalmacija, Gradska vijećnica Grada Biograda na moru, Trg Kralja Tomislava 5, 11:45

27.11.2018.

Proširena sjednica Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Podružnice Dalmacija će se održati u Biogradu na moru,  utorak, 27. studenoga 2018. u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na moru, Trg Kralja Tomislava 5

Prije same sjednice, održat će se kratki sastanak sa gradonačelnikom Biograda, Ivanom Knezom s početkom u 11:45, a nakon toga, u Gradskoj vijećnici će se nastaviti sa sjednicom Izvršnog odbora.

Dnevni red:

1.     Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Izvršnog odbora

2.     Osvrt na reforme i zakonodavne izmjene

3.     Planirane aktivnosti HUP-a

4.     Razno

vrh stranice
vrh stranice