26.11.2021. PUMA seminar: Analiza šireg eksternog okruženja, preduvjet za donošenje dobrih odluka, HUP Reg. ured Osijek, Vukovarska ulica 31, (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, 10:00

26.11.2021.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek organizira koristan seminar na temu: Analiza šireg eksternog okruženja, preduvjet za donošenje dobrih odluka koji će se održati u petak 26. studenoga 2021. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Vukovarska ul. 31 (Eurodom, IV. kat), Osijek.  

Promjene koje se odvijaju sve brže, koje stvaraju okruženje u kojem je intenzitet neizvjesnosti i nesigurnosti, nepredvidivosti i nestabilnosti, sve jači, zahvaćaju sve dijelove i aspekte života. Za dugoročno održivo, stabilno i sigurno, poduzetništvo potrebna je kontinuirano prikupljati podatke, analizirati ih, razumijevati i obrazlagati, te predviđati i planirati ekonomske efekte procesa promjena. Proces globalizacije učinio je sve dijelove svijeta na cijeloj zemaljskoj kugli međusobno zavisnima, povezanima kroz sve složeniju digitalnu infrastrukturu,  što je stvorilo i nove oblike konkurencije. Digitalni oblici komunikacije i konkurencije ne mogu se prostorno fizički zaustaviti klasičnim mjerama protekcionizma, a hiperprodukcija roba i usluga potaknuta tehničko – tehnološkim razvojem dovela je do prekomjernog iskorištavanja, zagađenja i uništavanja prirodnih resursa i okoliša.

Trenutno su globalno društvo i ekonomija suočeni pandemijom, koja se „nadogradila“ na već ranije nadolazeću ekonomsku krizu, i enormno pojačavši njen intenzitet, gurnula svijet u krizu izuzetne snage i obima. Pandemija je do sada nanijela velike štete globalnoj ekonomiji i još uvijek se, s obzirom na neizvjesnost intenziteta i trajanja, ne može sa velikom sigurnošću procijeniti do kada će ih nanositi, a isto tako kakve će se stvoriti  prilike i sve pozitivne promjene koje se također uobičajeno pojavljuju u kriznim razdobljima.

Oni koji ne želi pogoršati nego zadržati i/ili unaprijediti svoj ekonomski položaj, na temelju razumijevanja i uvažavanja informacija iz okruženja, moraju usklađivati svoje strukture, politike i procese kako u kratkom roku ne bi postali gubitnici. Uspješne prilagodbe novim okolnostima postižu se pametnim „pobjedničkim“ strategijama, koje su kreirane na temelju činjenica i implementirane u provedbu uz učešće i konsenzus svih dionika. To određuje hoće li se, kako i u kojoj mjeri društvo, ekonomija u cijelosti, ili neki njen segment, kao i pojedino poduzeće, razvijati, stagnirati i/ili propasti.

Jedan od menadžerskih analitičkih alata kojima se informacije iz šireg eksternog okruženja  sustavno (kontinuirano i metodološki pravilno) obrađuju je PESTEL (ili PESTLE), akronim sastavljen od početnih slova engleskih riječi koje predstavljaju sastavnice šireg eksternog okruženja „political – economic – social – technological – environmental – legal“. Ovaj analitički alat vremenom, prema uočenim potrebama za sve širim područjem analiza, dobivao je u naziv sve više slova. U početku se koristio PEST, a P je obuhvaćao uz politički i pravni okvir (L). Pojavom potrebe da se pomno tretiraju okolnosti vezane za ekologiju, dodano je još jedno E. U „modernim vremenima“, uočavajući etiku i demografiju kao sve važnije elemente koji je potrebno izdvojeno promatrati, dodavanjem još jednog E – „ethical“ pojavljuju se inačice akronima, STEEPLE ili PESTELE.

Svi aspekti ove tehnike ključni su za bilo koju djelatnost, oblik i veličinu poduzetničke organizacije. PESTLE je važan informacijski stup na kojima se grade strategije i operativni planovi njihovih provedbi (strateška, operativna i financijska restrukturiranja), donose odluke o ulaganjima u resurse, istraživanja i razvoj, razvoj novih kompetencija, uvođenje novih poslovnih modela, novih proizvoda i usluga, nastupa na novim tržištima, kao i odustajanja od nekih postojećih „potrošenih“ tržišta, proizvoda i usluga, organizacijskih koncepata i procesa. Sve no što smo proizveli kroz PESTLE analizu omogućiti će da na kraju cijelog analitičkog procesa kvalitetno izradimo SWOT tako da smo realno i precizno definirali (izvagali) odnos mogućnosti poduzeća (vlastitih snaga i slabosti) i okolnosti iz okruženja (prilika i prijetnji). A time smo korak bliže da naša strategija i njena realizacija bude zaista „pobjednička“, u duhu jedne povijesne izjave Xerox-ovog istraživačkog tima: „Najbolji način da predvidite budućnost? Izumite je.“

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a predavač je:

Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 40 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 28 je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga, kao djelatnik Geotehnike 6 godina u inozemstvu na međunarodnim hidro-energetskim projektima. a 12 kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Kao su-osnivač poduzeća Konter, dugi niz godina se bavi poslovima menadžerskog savjetovanja na području organizacije i ekonomike poslovanja, te edukacije. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite do četvrtka 25. studenoga 2021. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr
vrh stranice
vrh stranice