25.3.2019. Seminar: Diskriminacija u području rada i zapošljavanja, Vijećnica Međimurske županije, Čakovec, 10:00

25.03.2019.

U sklopu provedbe aktivnosti iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.-2019. godine te Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. -2020. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske s Međimurskom županijom i nosteiljima mjera: HUP, HGK I HOK, u organizira seminar pod nazivom:

„Diskriminacija u području rada i zapošljavanja“,

koji će se održati u ponedjeljak, 25. ožujka 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec

Kroz teme seminara planira se obuhvatiti nekoliko mjera iz spomenutog Akcijskog plana i Strategije, gdje je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj provedbe mjera, a kao sunositelji određeni su Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora te udruge sindikata više razine i socijalni partneri. Unutar prioritetnog područja 1. Rad i zapošljavanje, a vezano za ispunjenje cilja 2. Promicanje jednakih mogućnosti na području rada i zapošljavanja, riječ je o provedbi prvenstveno sljedećih mjera:

• Mjera 2.6. Provesti edukacije poslodavaca o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova i skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada te osvijestiti poslodavce o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika (čl. 7. Zakona o radu)

• Mjera 2.7. Provoditi edukacije radničkih predstavnika (povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalnih povjerenika i članova radničkih vijeća) o Zakonu o suzbijanju diskriminacije i Zakonu o ravnopravnosti spolova te skupinama u opasnosti od diskriminacije na tržištu rada, posebice kako prepoznati diskriminaciju i kako pomoći diskriminiranoj osobi

• Mjera 2.8. Promovirati radni prostor/radno okruženje bez diskriminacije, u kojem se svakoj osobi pristupa poštujući njeno dostojanstvo, među ostalim i vizualnim putem (primjerice, postavljanjem ploča s prigodnim tekstom kako bi se i na taj način podsjetilo da je riječ o radnom prostoru bez diskriminacije i sl.)

Stoga su ciljane skupine sudionika na seminaru poslodavci i radnički predstavnici odnosno povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalni povjerenici i članovi radničkih vijeća.

 Predavačice:
- izv.prof.dr.sc. SNJEŽANA VASILJEVIĆ, profesorica na Pravnom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu
- mr.sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

U prilogu Vam dostavljamo Program seminara te prijavnicu za sudjelovanje uz zamolbu da na regionalnoj razini Međimurske županije uputite poziv na seminar spomenutim ciljanim skupinama sudionika. Ispunjenu prijavnicu za sudjelovanje na seminaru potrebno je poslati najkasnije do ponedjeljka, 18. ožujka 2019. godine na adresu elektroničke pošte  natasa.bokun.hitrec@uljppnm.vlada.hr

vrh stranice
vrh stranice