24.10.2014., Izborna skupština HUP Udruge nautičkog sektora, Marina Kornati, Biograd, 11,00 sati.

24.10.2014.

Izvršni odbor HUP Udruge nautičkog sektora, saziva Izbornu skupštinu Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge nautičkog sektora
koja će se održati u petak, 24. listopada 2014. s početkom u 11,00 sati, u Biogradu, Marina Kornati (Kapetanski klub) uz slijedeći dnevni red:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 26.listopada 2012.godine
3. Izbor tri člana Izborne komisije
4. Izbor Izvršnog odbora Udruge na mandat od dvije godine
5. Usvajanje Izvješća o radu
6. Razno
Sukladno Statutu, svaki član Skupštine ima jedan glas te ima pravo birati i biti biran u tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge te davati prijedloge i mišljenja. Nenazočnog člana Skupštine može u glasovanju zamijeniti drugi član uz pisanu punomoć za glasovanje.

Registracija sudionika započinje u 10,30 sati i traje do 11,00 sati kad Skupština započinje s radom.

Molimo Vas da svoju nazočnost potvrdite na tel. + 385 21 368 288, 368-296, te e-mail: vesna.simetin@hup.hr ili zana.plazibat@hup.hr

vrh stranice
vrh stranice