23.09.2014. Skupština Hrvatske udruge poslodavaca-Udruge energetike, HUP Zagreb, Radnička cesta 52, 15:00

23.09.2014.

Na osnovu članka 30. Statuta pozivamo Vas na Skupštinu HUP- Udruge energetike, koja će se održati u utorak, 23. rujna 2014. godine s početkom u 15.00 sati u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Zagreb, Radnička cesta 52 i predlažemo sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izmjena Statuta Udruge

3. Izvješće o radu Udruge u 2013.g.

4. Smjernice za Program rada Udruge u 2014. i 2015. godini

5. Razno

Skrećemo Vam pozornost da su, sukladno odredbama Statuta HUP-a, na sjednici Skupštine Udruge ovlašteni za glasovanje vlasnici trgovačkih društava, članovi uprave ili prokuristi, dok druge osobe moraju imati pisanu punomoć za zastupanje člana. Punomoći se mogu dostaviti putem pošte ili fax-om ili se mogu donijeti na samu sjednicu Skupštine.

Molim Vas da se pozivu neizostavno odazovete te da nam potvrdite dolazak na mail: marija.sutina@hup.hr ili na fax 01/4897-556.

POZIV
vrh stranice
vrh stranice