23.05.2017. PUMA seminar: Zakon o radu u praksi, HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 10:00

23.05.2017.

Na traženja članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek organizira savjetovanje koje će se održati u utorak 23. svibnja 2017. godine s početkom u 10 sati, u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, na temu: Zakon o radu u praksi.
Bez obzira na donošenje novog Zakona o radu (NN 93/14) u kojem su se, između ostaloga promijenile i odredbe koje reguliraju pitanje godišnjeg odmora ili rad na određeno vrijeme, a u praksi su česti upiti upravo vezano za isto, a osobito na sam izračun i stjecanja prava na godišnji odmor, načini promjene i ugovaranje plaće, razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme i dr. o čemu će biti i naglasak na savjetovanju, uz prikaz praktičnih primjera.

Kako pravilno otkazati ugovor o radu, često je pitanje poslodavaca, te će naglasak biti na čestim pogreškama koje poslodavci čine prilikom otkazivanja ugovora o radu, uz prikaz sudske prakse za svaku pojedinu vrstu otkaza.

Savjetovanje će obuhvatiti sve potrebne evidencije koje je poslodavac dužan voditi sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/15, 97/15) te najaviti skorašnje izmjene.

Predavač je Ivan Sarić - pravni savjetnik HUP Regionalnog ureda Osijek, a savjetovanje je zamišljeno kao interaktivno predavanje tijekom kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu savjetovanja.

Sudjelovanje je besplatno za članove HUP-a, a prijave su otvorene do ponedjeljka 22. svibnja 2017. godine do 12 sati.
vrh stranice
vrh stranice