22.02.2018. Radionica: Mogućnosti za male i srednje poduzetnike u okviru projekta B Light; VURA – Razvojna agencija Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar, 10:00

22.02.2018.

Na traženje članova HUP-a s ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije EU projekata, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa i Razvojna agencija Vukovar – VURA organiziraju radionicu koja će se održati u četvrtak, 22. veljače 2018. godine u vremenu od 10 do 12 sati u prostorijama VURA-e – Razvojne agencije Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar, na temu: Mogućnosti za male i srednje poduzetnike u okviru projekta B Light.
B Light Grant Shema (BLGS) je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Ciljevi projekta:
• Povećati bruto dodane vrijednosti (BDP) po glavi stanovnika u industrijskom i uslužnom sektoru;
• Potaknuti internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
• Povećati konkurentnost malih i srednjih poduzeća;
• Uspostavljanje potpisanih poslovnih ugovornih obaveza s trećom stranom;
• Omogućiti razvoj kroz poslovnu suradnju putem: zajedničke proizvodnje, transfera tehnologije i razvoja usluga, opskrbnih lanaca, zajedničkog tržišta, planiranja budućeg zajedničkog ulaganja;
• Povećanje prodajne vrijednosti MSP-a.

B Light Grant Shema pripada bespovratnim potporama. Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light partneri. Svaki Light partner bi trebao doprinijeti minimalno s 25% od ukupno prihvatljivog troška prilikom implementacije Light Projekta. Vlastita sredstva mogu biti iz različitih financijskih izvora (primjerice novac na računu, zajam) s iznimkom potpora zatraženih od Europske Unije ili iz nacionalnih izvora sufinanciranja. Ukupni trošak zajedničkih aktivnosti pojedinog Light partnera može prijeći 180.000 EUR, ali sve iznad navednog iznosa nije prihvatljiv trošak te ga pokrivaju sami Light partneri. S obzirom da PDV nije prihvatljiv trošak, svi troškovi prilikom izrade proračuna projekta trebaju biti iskazani bez PDV-a.

Light partneri trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU. U Hrvatskoj se MSP-ovi definiraju prema drugom članku Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva- NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Prema navedenim propisima mikro, mala i srednja poduzeća mogu biti korisnici sredstava Light projekta.

Za jedan Light Projekt potrebna su minimalno dva Light partnera, a maksimalni broj Light partnera na jednom Light projektu je 4. Svaki Light Projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light partnera sa obje strane granice. Poput ostalih projekata prekogranične suradnje, partnerstvo unutar svakog Light projekta treba biti podijeljeno s učinkovitom raspodjelom zadataka i odgovornosti među partnerima.

Predavanje će održati Ružica Šimon, projekt manager Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 20. veljače 2018. godine.
vrh stranice
vrh stranice