22.02.2017. PUMA seminar: Naplata potraživanja i upravljanje financijskim rizicima; HGK ŽK Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, 11:00

22.02.2017.

S ciljem unapređenja poslovanja, HUP Reg. ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Vukovar organizira seminar „Naplata potraživanja i upravljanje financijskim rizicima“ koji će se održati u srijedu 22. veljače 2017. godine s početkom u 11 sati u prostorijama HGK Županijske komore Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar.
Ciljevi predavanja:
• upoznati vrijednost i obujam informacija dostupnih iz eksternog i internog okruženja, te načine njihovog korištenja u funkciji prevencije i minimalizacije rizike (segmentacija, komercijalni potencijali, bonitet, limiti i marže, upravljanje portfeljima kupaca, …);
• steći uvid u postupke planiranja te organizaciju procesa i aktivnosti koji se provode pri naplati potraživanja i upravljanju likvidnošću;
• instrumenti osiguranja plaćanja, tehnike i alati u naplati potraživanja (kolaterali, osiguranje, factoring, …);
• upoznati modele plaća i nagrađivanja ljudi kojima se kroz mjerenje učinkovitosti i motivaciju ljudi djeluje na povećanje i ubrzanje priljeva od naplate potraživanja i optimiziraju troškovi.

U okviru seminara, predstavit će se i HBOR-ovi programi izvozno - kreditnog osiguranja. Korištenjem HBOR-ovih polica osiguranja, izvoznici se štite od neplaćanja iz inozemstva jer ako im kupac ne plati izvezenu robu od HBOR-a mogu dobiti odštetu do 90% iznosa nenaplaćenog potraživanja.

Predavač je Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procijenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Uz dugogodišnje radno iskustvo na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama, računovodstvom i kontrolingom te obavljajući poslove menadžerskog savjetovanja. Dobitnik je nagrade Primus 2012., za najboljeg poslovnog savjetnika u Republici Hrvatskoj na području strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Programe HBOR-a prezentirati će Boris Čagalj, voditelj HBOR Područnog ureda za Slavoniju i Baranju, a programe izvozno – kreditnog osiguranja prezentirat će Gabrijela Kupanovac, voditeljica Odjela kratkoročnog osiguranja i reosiguranja HBOR-a.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do ponedjeljka 20. veljače 2017. godine.
vrh stranice
vrh stranice