21.10.2019. PUMA seminar: Primjena norme ISO 45001:2018; HUP Reg. ured Osijek, Vukovarska ulica 31 (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, 11:00

21.10.2019.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar kojaiće se održati u ponedjeljak 21. listopada 2019. godine s početkom u 11 sati u novim prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Vukovarska ulica 31 (Eurodom, IV. Kat), Osijek, na temu: „Primjena norme ISO 45001:2018“.

Poslodavac je odgovoran za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika na radu i drugih koji mogu biti pod utjecajem njegove organizacije i aktivnosti. Usvajanje sustava upravljanja zaštitom na radu prema normi ISO 45001:2018 ima namjenu omogućavanja organizaciji da kreira sigurno i zdravo radno okruženje, spriječi ozljede na radu i bolesti te kontinuirano poboljšava uspješnost zaštite na radu.

Svrha sustava upravljanja zaštitom na radu je stvaranje okvira za upravljanje rizicima i prilikama u području zaštite na radu. Cilj i očekivani ishodi ovog sustava upravljanja su sprječavanje ozljeda na radu i bolesti radnika te stvaranje sigurne i zdrave radne okoline. Od ključne važnosti za organizaciju je eliminiranje opasnosti i smanjenje rizika poduzimanjem učinkovitih preventivnih i zaštitnih mjera. Ovaj sustav može biti učinkovit i djelotvoran kad se poduzimaju pravovremene radnje koje se odnose na poboljšanje uspješnosti provedbe zaštite na radu.

Implementiranje sustava upravljanja sukladno normi ISO 45001:2018 omogućuje organizaciji da upravlja svojim rizicima, poboljšava svoju uspješnost provedbe zaštite na radu, te ispuni zakonske i druge zahtjeve. Svrha primjene norme ISO 45001:2018 je omogućiti organizaciji da proaktivno poboljšava svoje performanse zdravlja i sigurnosti na radu u sprječavanju ozljeda i bolesti.

Sadržaj seminara:

             Razvoj norme ISO 45001:2018

             Principi sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

             Struktura i zahtjevi norme

             Ključne promjene

             Što je potrebno učiniti

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a predavač je: dr. sc. Darko Palačić, konzultant za implementaciju međunarodnih norma za upravljanje (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 31000,… ), Lead auditor QEOH, Lead Risk Manager, stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara sa iskustvom više od 24 godine, koordinator zaštite na radu, autor 2 knjige - znanstvena istraživanja u području zaštite na radu, kao i 2 priručnika iz područja sustav upravljanja sigurnošću i zaštite osoba i imovine, te brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do petka 18. listopada 2019. godine do 12 sati.

vrh stranice
vrh stranice