21.09.2015. 8. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, Brodsko-posavska županija, Velika vijećnica, Petra Krešimira IV 1, Slavonski Brod, 09:00

21.09.2015.

Sjednica će se održati u ponedjeljak 21. rujna 2015. godine u zgradi Brodsko-posavske županije, u Velikoj vijećnici, P. Krešimira IV 1 u Slavonskom Brodu, s početkom u 09:00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2014. godini s dostupnim pokazateljima za 2015.
Izvjestitelj: Stjepan Bošnjaković, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo
2. Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. s Prijedlogom polugodišnjeg obračuna proračuna
Izvjestitelj: Ivan Lukić, univ.spec.oec., pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije
3. Pitanja i prijedlozi
vrh stranice
vrh stranice