20.10.2016. PUMA seminar: Naplata potraživanja; Kožul d.o.o., dr.M.Budaka 1, Slavonski Brod, 10:00

20.10.2016.

S ciljem unapređenja poslovanja, HUP Reg. ured Osijek organizira savjetovanje koje će se održati u četvrtak, 20. listopada 2016. godine u vremenu od 10:00 do 13:00 sati u prostorijama tvrtke Kožul d.o.o. Slavonski Brod (prostorije tvrtke se nalaze u kompleksu Đuro Đakovića, dr. M. Budaka 1, Slavonski Brod), na temu: Naplata potraživanja.

Cilj savjetovanja je prvenstveno upoznati vrijednost i obujam informacija dostupnih iz eksternog i internog okruženja, te načine njihovog korištenja u funkciji prevencije i minimalizacije rizike (segmentacija, komercijalni potencijali, bonitet, limiti i marže, upravljanje portfeljima kupaca, …); steći uvid u postupke planiranja te organizaciju procesa i aktivnosti koji se provode pri naplati potraživanja i upravljanju likvidnošću; dobiti infomacije o instrumentima osiguranja plaćanja, tehnike i alati u naplati potraživanja (kolaterali, osiguranje, factoring, …); kao i upoznati modele plaća i nagrađivanja ljudi kojima se kroz mjerenje učinkovitosti i motivaciju ljudi djeluje na povećanje i ubrzanje priljeva od naplate potraživanja i optimiziraju troškovi. Predavač je Nikola Nikšić.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 18. listopada 2016. godine.
vrh stranice
vrh stranice