18.12.2012., Edukativni ciklus „Novim znanjima i iskustvima bliže EU“, Zagreb, Hotel Dubrovnik, 10:00

18.12.2012.

Hrvatska udruga poslodavaca poziva Vas na predavanje u sklopu novog edukativnog ciklusa pod nazivom „Novim znanjima i iskustvima bliže EU“, koje će se održati 18. prosinca 2012. u zagrebačkom Hotelu Dubrovnik, u trajanju od 10:00-15:30 sati.
U suradnji sa srodnim udrugama poslodavaca - zemalja članica EU, HUP organizira drugo u nizu predavanja na kojima će gostovati visoki dužnosnici međunarodne poslodavačke scene. Gost drugog predavanja je g. Emmanuel Julien, zamjenik direktora za socijalna pitanja u Konfederaciji francuskih poslodavaca MEDEF, zadužen za europske i međunarodne poslove. Njegove aktivnosti odnose se na zastupanje interesa MEDEF-a u Odboru za socijalna pitanja BUSINESSEUROPE, EU lobiranje i socijalni dijalog. Član je Odbora EU za socijalni dijalog, a također predstavlja MEDEF u Odboru za zapošljavanje, rad i socijalna pitanja BIAC-a (Business and Industry Advisory Committee). Područje njegovih aktivnosti uključuje i problematiku europskih radničkih vijeća, radno vrijeme, industrijske odnose te područje tržišta rada u cjelini. Član je Upravnog odbora Međunarodne organizacije rada (Governing Body, International Labour Organisation) u kojoj predsjeda Odborom za program i financiranje. Također, zastupa interese MEDEF-a u Međunarodnoj organizaciji poslodavaca (IOE) te je član Upravnog odbora te najveće svjetske udruge poslodavaca. MEDEF je reprezentativna i najveća udruga poslodavaca u Francuskoj, duge povijesti koja kolektivno pregovara s vladom i sindikatima te lobira za interese francuskih poduzetnika na svim razinama. Ima 700.000 članova-kompanija (90% istih su mala i srednja poduzeća), te 80 granskih i 148 lokalnih udruženja.

Na izlaganju g. Juliena bit će riječi o socijalnom zakonodavstvu EU, ulozi država-članica EU, proširenju EU aktivizma na bilateralne ili multilateralne odnose, a ovo će biti i prilika za dobivanje odgovora na pitanja kako uključiti članove u proces donošenja politika EU i objasniti im koje su implikacije tih politika.Tijekom izlaganja moći ćete postavljati pitanja i predlagati duže elaboriranje po pojedinim točkama, prema Vašim interesima. Radni jezik je engleski.

Za sudjelovanje na izlaganju molimo Vas da ispunite priloženu prijavnicu i pošaljete na e-mail hup@hup.hr ili fax. 01 4897 556 do 16. prosinca 2012. godine.

Prijavnica
vrh stranice
vrh stranice