18.05.2018. Seminar Lean management i ljudski faktor, TPV, Zagrebačka 89, 9:00

18.05.2018.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na seminar „Lean managment i ljudksi faktor“ koja će održati na 18. svibnja 2018. u TPV Varaždin,  u organizaciji ZŠEM - Poslovne akademije http://www.zsemakademija.eu/event/lean-management-i-ljudski-faktor/ i suorganizaciji Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalni ured Varaždin.


Seminar će polaznicima približiti pojmove i principe „lean“ managementa, koncept toka i stalnog poboljšanja, osnovne zahtjeve „leana“. Neki od alata i metoda koji će se obrađivati su: „value stream mapping“, „kaizen“ ciklus, „six sigma“ i „capability indeks“. Uz primjenu principa „action learninga“ polaznici će kroz interaktivnu simulaciju proizvodne organizacije uz pomoć principa „lean“ managementa uvesti promjene kako bi eliminirali rasipnosti („muda“) te implementirali ideje kontinuiranog poboljšanja („kaizen“). Uz razne primjere iz prakse novo naučeno će se moći preslikati na optimizaciju procesa u vlastitim organizacijama.
 
U drugom dijelu seminara fokus će biti na ljudski faktor implementiranja promjena, osnovne modele, korake te izazove uvođenja promjena u organizaciju.

 

PO ZAVRŠETKU PROGRAMA POLAZNICI ĆE:
-razumijeti filozofiju i osnovne principe „lean“ managementa
-razviti vještine za implementaciju „lean“ managementa unutar svog radnog okruženja s ciljem kontinuiranog poboljšanja procesa i procedura za postizanja veće učinkovitosti i efikasnosti
-osvijestiti koje procese unutar svog radnog okruženja mogu počet mjeriti te raditi na njihovom poboljšanju
-upoznati se s osnovnim modelima, koracima uvođenja promjena u organizacije
-prepoznati buduće potencijalne izazove u uvođenju „lean“ managementa u svoje organizacije

 

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN:
-niži, srednji i visoki management
-uslužna i proizvodna industrija („lean“ management može pomoći poboljšati procese u različitim funkcionalnim dijelovima organizacije u svim industrijama)

vrh stranice
vrh stranice