18. 02. 2019. Radionica Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini, Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4

18.02.2019.

Sa ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije energetski učinkovitih mjera u njihovim proizvodnim pogonima, kao i u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) te mogućnosti prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova, HUP Regionalni ured Rijeka u suradnji s HUP-ovom Koordinacijom za energetsku učinkovitost organizira radionicu „Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini“ koja će se održati u ponedjeljak 18. veljače 2019. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Visoke poslovne škole Par, Trg Riječke rezolucije 4
Kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Također, i kod poduzetnika registriranih za obavljanje uslužne djelatnosti (turizam, trgovina) je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prihvatljivi krajnji primatelji ovog poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz:
područja proizvodne industrije, uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su Krajnji primatelji koji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33;
uslužnog sektora (turizma, trgovine) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46 i 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21, 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 10 Odluke NKD 2007. Nadalje, prihvatljivi Krajnji primatelji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79 Odluke NKD 2007.
Financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine, omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije OIE, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom kako slijedi:
aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
aktivnosti energetske obnove
obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
optimizacija procesa
upravljanje projektom i administracija
promidžba i vidljivost.
Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti koje se dodjeljuju velikim poduzećima ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 65%, i to kako slijedi:
za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju za velika poduzeća ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80%, i to kako slijedi:
za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ne smije premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća. Intenzitet potpore može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:
za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Iznosi bespovratnih sredstava za proizvodne pogone iznose od 350.000,00 kn za najniži iznos do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava 20.000.000,00 kn, dok u uslužnom sektoru, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 220.000,00 kn do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava od 13.000.000,00 kn.
Na radionici, uz predstavljanje natječaja i mogućnosti prijave, biti će predstavljeni i HBOR programi kreditiranja, odnosno dana informacija o kreditnim programima za energetsku učinkovitost.

Predavači na radionici su predstavnici HUP Koordinacije za energetsku učinkovitost  - Igor Boni i Eduard Vivoda koji imaju višegodišnje iskustvo u energetskoj učinkovitosti, u samoj implementaciji i dobivanju bespovratnih sredstava iz EU fondova, a programe HBOR-a prezentirati će Kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Također, i kod poduzetnika registriranih za obavljanje uslužne djelatnosti (turizam, trgovina) je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prihvatljivi krajnji primatelji ovog poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz:
područja proizvodne industrije, uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su Krajnji primatelji koji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33;
uslužnog sektora (turizma, trgovine) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46 i 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21, 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 10 Odluke NKD 2007. Nadalje, prihvatljivi Krajnji primatelji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79 Odluke NKD 2007.
Financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine, omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije OIE, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom kako slijedi:
aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
aktivnosti energetske obnove
obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline
obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline
obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija
upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini
oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini
optimizacija procesa
upravljanje projektom i administracija
promidžba i vidljivost.
Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti koje se dodjeljuju velikim poduzećima ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 65%, i to kako slijedi:
za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju za velika poduzeća ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80%, i to kako slijedi:
za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ne smije premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća. Intenzitet potpore može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:
za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;
za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.
Iznosi bespovratnih sredstava za proizvodne pogone iznose od 350.000,00 kn za najniži iznos do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava 20.000.000,00 kn, dok u uslužnom sektoru, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 220.000,00 kn do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava od 13.000.000,00 kn.
Na radionici, uz predstavljanje natječaja i mogućnosti prijave, biti će predstavljeni i HBOR programi kreditiranja, odnosno dana informacija o kreditnim programima za energetsku učinkovitost.

Predavači na radionici su predstavnici HUP Koordinacije za energetsku učinkovitost  - Igor Boni i Eduard Vivoda koji imaju višegodišnje iskustvo u energetskoj učinkovitosti, u samoj implementaciji i dobivanju bespovratnih sredstava iz EU fondova, a programe HBOR-a prezentirati će Vesna Bartolović Stančić, voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski kotar
 

Vaše prijave molim na hup-rijeka@hup.hr 


vrh stranice
vrh stranice