16.02.2017. PUMA seminar: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti ; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

16.02.2017.

Na traženje članova, a zbog aktualnih promjena koje se od 01. siječnja 2016. godine primjenjuju u sklopu Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, HUP Regionalni ured Osijek organizira zanimljiv seminar koji će se održati u četvrtak, 16. veljače 2017. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, na temu: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.
Ostala sveobuhvatna dobit odnosi se na stavke prihoda i rashoda, uključujući i reklasifikacijske usklade, koje poslovni subjekt ne iskazuje u računu dobiti i gubitka, već ih priznaje unutar kapitala. Radi se o promjenama u kapitalu koje nisu posljedica transakcija s dioničarima, stoga je korisnicima financijskih izvještaja potrebno pružiti dodatne informacije sastavljanjem izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Ovaj izvještaj obvezni su sastaviti poslovni subjekti kojima je okvir financijskog izvještavanja - MSFI.

Kroz seminar, detaljnije će se razmotriti sadržaj i struktura izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja te ilustrirati primjere pojedinih pozicija.
Seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje u kojem će se tijekom izlaganja odgovarati na pitanja sudionika, a seminar je namijenjen financijsko-računovodstvenim odjelima poslodavaca koji su obveznici revizije ili će uskoro postati, kao i svim zainteresiranima.

Predavači posjeduju veliko iskustvo u poslovima revizije velikih, srednjih i malih društva te Grupa, kao i iskustvo u konzultantskim uslugama: revizija osnivanja i podjele društva, revizija povećanja temeljnog kapitala, revizija pripajanja i spajanja društava, savjetovanje na raznim poslovima i u raznim granama ekonomije (industrija, poljoprivreda, građevina, usluge...) te financijskim due dilligenceom, a predavači su: Breza Mataija i Ivana Forjan, iz revizorskog društva Baker Tilly d.o.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 14. veljače 2017. godine.
vrh stranice
vrh stranice