15.2.2019. Prezentacija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

15.02.2019.

HUP Regionalni ured Varaždin i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) Vas sa zadovoljstvom pozivaju na prezentaciju

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN, br. 94/18 i 96/18)

15. veljače 2019. godine od 11.00-12.00 sati
u Skupštinskoj dvorani, Palača Varaždinske županije, 1.kat
Franjevački trg 7, 42000 Varaždin

U Nar. nov., br. 94/18 od 24. listopada 2018. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu koji je u potpunosti stupio na snagu dana 1. siječnja 2019. godine, a s kojim su utvrđene i mjere za racionalizaciju pojedinih obveza iz područja zaštite na radu.

Promjene se prvenstveno odnose na smanjenje dinamike održavanja sjednica odbora zaštite na radu, te se smanjuje potreban minimalan broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći na ukupan broj radnika. Budući da je procjena rizika polazište za provedbu zaštite na radu, a postoje odgovarajući pokazatelji kako radnici i njihovi predstavnici nisu u dovoljnoj mjeri uključeni u procjenjivanje rizika (iako je ta obveza već propisana), se Zakonom dopunjuje prekršajna mjera kojom se nastoji osigurati u većoj mjeri sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika u postupcima procjenjivanja rizika i time doprinos realnom utvrđivanju izvora opasnosti i procjenjivanju rizika na mjestima rada.

Od 1. siječnja 2019. godine je Zavod za unapređivanje zaštite na radu prestao s radom, a Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava preuzeo je poslove, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Prezentaciju će održati gdin. Jere Gašperov, Voditelj Službe za zaštitu na radu, Uprava za rad, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (MRMS) u trajanju od 30 minuta, a nakon toga će sudionici imati priliku postavljati pitanja.

Sudjelovanje na radionici je besplatno. Molimo da svoje sudjelovanje prijavite najkasnije do četvrtka 14. veljače 2019. godine na e-mail adresu: hup-varazdin@hup.hr  

Za dodatne informacije obratite se na tel: 042/352-034.


vrh stranice
vrh stranice