15.02.2019. PUMA seminar: Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

15.02.2019.

Na traženje članova HUP-a sa ciljem što boljeg informiranja i educiranja poslodavaca o mogućnostima realizacije energetski učinkovitih mjera u njihovim proizvodnim pogonima, kao i u uslužnom sektoru (turizam i trgovina) te mogućnosti prijave projekta za sufinanciranje iz EU fondova, a povodom skorašnje objave natječaja, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HUP-ovom Koordinacijom za energetsku učinkovitost organizira u okviru svojeg PUMA programa seminar koji će se održati u petak 15. veljače 2019. godine u svojim prostorijama, na temu: Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim pogonima, turizmu i trgovini.

Poziv je namijenjen svim poslodavcima bez obzira na veličinu, te se želi poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama i u uslužnom sektoru (turizam, trgovina), omogućujući jednake količine rezultata korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije (OIE). Više o uvjetima poziva na:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9632  

Kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje u proizvodnim pogonima donose smanjenje potrošnje isporučene energije proizvodne industrije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Također, i kod poduzetnika registriranih za obavljanje uslužne djelatnosti (turizam, trgovina) je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije uslužnog sektora kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi krajnji primatelji ovog poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki privatni poduzetnici, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz:

             područja proizvodne industrije, uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su Krajnji primatelji koji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33;

             uslužnog sektora (turizma, trgovine) koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja G, odjeljka 45, 46 i 47, osim djelatnosti 46.17, 46.21, 46.35, 46.39, 47.11, 47.26 i 47.81 10 Odluke NKD 2007. Nadalje, prihvatljivi Krajnji primatelji su poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti iz područja I odjeljaka 55 i 56 te djelatnosti iz područja N odjeljka 79 Odluke NKD 2007.

Financirat će se projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije privatnog uslužnog sektora turizma i trgovine, omogućujući pružanje jednake količine rezultata, korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije OIE, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom kako slijedi:

             aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

             aktivnosti energetske obnove

             obnova cijele ili dijelova ovojnice grijanog prostora zgrada energetski troškovne cjeline

             obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline

             obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija

             upravljanje energijom u energetski troškovnoj cjelini

             oprema koja troši energiju, a koristi se u svrhu obavljanja prihvatljivih djelatnosti u energetski troškovnoj cjelini

             optimizacija procesa

             upravljanje projektom i administracija

             promidžba i vidljivost.

Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti koje se dodjeljuju velikim poduzećima ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za mjere energetske učinkovitosti može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 65%, i to kako slijedi:

             za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;

             za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju za velika poduzeća ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore za visokoučinkovitu kogeneraciju može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80%, i to kako slijedi:

             za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;

             za 10 postotnih bodova za mjere koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

Intenzitet potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije ne smije premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća. Intenzitet potpore može se povećati kada se radi o malim i srednjim poduzećima do najviše 80% prihvatljivih troškova, kako slijedi:

             za 20 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzećima;

             za 10 postotnih bodova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzećima.

Iznosi bespovratnih sredstava za proizvodne pogone iznose od 350.000,00 kn za najniži iznos do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava 20.000.000,00 kn, dok u uslužnom sektoru, najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 220.000,00 kn do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava od 13.000.000,00 kn.

Na radionici, uz predstavljanje natječaja i mogućnosti prijave, biti će predstavljeni i HBOR programi kreditiranja, odnosno dana informacija o kreditnim programima za energetsku učinkovitost.

Predavači na radionici su predstavnici HUP Koordinacije za energetsku učinkovitost  - Igor Boni i Eduard Vivoda koji imaju višegodišnje iskustvo u energetskoj učinkovitosti, u samoj implementaciji i dobivanju bespovratnih sredstava iz EU fondova, a programe HBOR-a prezentirati će Boris Čagalj, HBOR Područni ured za Slavoniju i Baranju.

Sudjelovanje na radionici je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do srijede 13. veljače 2019. godine.

vrh stranice
vrh stranice