14.06.2021. PUMA seminar: Javna nabava za ponuditelje u praksi; Ekonomski fakultet u Osijeku, Teg Ljudevita Gaja 7, Osijek, 13:30

14.06.2021.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar na temu „Javna nabava za ponuditelje u praksi“ koji će se održati u ponedjeljak 14. lipnja 2021. godine na Ekononskom fakultetu u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek s početkom u 13,30 sati u dvorani 7. 

Svrha seminara je predstaviti moguće izazove i rješenja situacija u kojima se ponuditelji mogu naći u postupcima nabave te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, sve sukladno Zakonu o javnoj nabavi (koji je na snazi od 01. siječnja 2017. godine), a seminar će obuhvatiti sljedeće teme:

             Kako iščitavati kriterije sposobnosti i kriterije odabira, kako procijeniti kada se javiti na nadmetanje;

             Razumijevanje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude iz perspektive ponuditelja;

             Primjeri i studija slučaja žalbi na odluku o odabiru;

             Primjeri iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih tijela, zašto i kako učiti o praksi iz DKOM-ovih rješenja;

             Mehanizmi za zaštitu prava ponuditelja i omogućavanje ravnopravnog nadmetanja (javna savjetovanja, pojašnjenja i žalbe u postupcima javne nabave);

             Primjeri i studija slučaja postavljanja pitanja na dokumentaciju, žalbi na dokumentaciju.

Predavač je stručnjak za javnu nabavu Projekta jednako razvoj d.o.o., Albina Zanze, koja će predstaviti izazove i moguća rješenja koje ponuditelji mogu iskušavati temeljem Zakona o javnoj nabavi i provesti polaznike kroz niz zanimljivih slučajeva iz prakse.

Seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje tijekom kojeg ćete moći postavljati pitanja i rješavati nedoumice vezane uz temu seminara.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite do petka 11. lipnja 2021. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice
vrh stranice