14.02. 2020. Sjednica Savjeta za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka, Grad Rijeka, Korzo 6., 13:00 sati

14.02.2020.

8. sastanak  Tima za unaprjeđenje poslovne infrastrukture (u nastavku: PPI) koji djeluje pri Savjetu za konkurentnost Urbane aglomeracije Rijeka, održati će se u petak, 14. 02. 2020., u 13:00 sati u prostoru Grada Rijeke, Korzo 6

Za sastanak se predlaže sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika 6. sastanka Tima

3. Zaključci Izvješća Tima za PPI za 2018. godinu (temeljem 7. on-line sastanka)

4. Plan rada Tima za PPI za 2020. godinu

5. Prezentacije i rasprava o aktualnim projekatima PPI 

6. Razno

Tim za unaprjeđenje poslovne infrastrukture (u nastavku: Tim) formiran je odlukom Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka (u nastavku UA Rijeka), koju čine gradonačelnici i načelnici gradova, a na inicijativu Savjeta za konkurentnost.
Članovi Tima su predstavnici malih i srednjih poduzetnika, Sveučilišta Rijeka, HUP-a Rijeka, PGŽ-a i Grada Rijeke. Tim je započeo s krajem 2018. godine, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine održavani su redoviti mjesečni sastanci na kojima se analiziralo stanje u poduzetničkoj infrastrukturi i programima podrške poduzetnicima u Gradu Rijeci. 

Tim se prvenstveno bavi istraživanjem stanja poslovno - poduzetničke infrastrukture i predlaže potrebna poboljšanja, 

U radu tima, kao predstavnik HUP-a, sudjeluje Nenad Seifert, direktor HUP-a Rijeka.


vrh stranice
vrh stranice