13.12.2018. PUMA seminar: Kreativno i manipulativno računovodstvo; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 10:00

13.12.2018.

Nakon održanog seminara u Vukovara I Slavonskom Brodu, te na traženje članova HUP-a, HUP Reg. ured Osijek organizira u okviru svojeg PUMA programa seminar koji će se održati u četvrtak 13. prosinca 2018. godine u vremenu od 10 do 13 sati u svojim prostorijama, na temu: Kreativno i manipulativno računovodstvo.

Cilj financijskih izvještaja je da na realan, istinit i fer način prikažu ključne podatke o financijsko – računovodstvenom poslovanju određenog poduzeća. To očekuju svi eksterni korisnici financijskih izvještaja koji su iz različitih interesa i perspektiva u konstantnoj potrazi za korisnim i točnim informacijama koje nisu rezultat raznih manipulacija.

Kreativno računovodstvo u početku je bilo zamišljeno u svrhu što realnijeg i objektivnijeg prikaza stvarnog financijskog položaja i rezultata poslovanja poduzetnika unutar računovodstvenog regulatornog okvira. Veliki je broj ciljeva zbog kojih se poseže za kreativnim računovodstvom, a najznačajniji su: održanje povjerenja investitora, ostvarenje prava na bonuse, priprema za preuzimanje ili obrana od neprijateljskoga preuzimanja, te odgađanje poreza na dobit za sljedeće razdoblje.

Nažalost, u praksi ono se često zloupotrebljava te je time preraslo u manipulativno računovodstvo. Pod manipulativnim računovodstvom podrazumijevaju se svi postupci kojima se namjerno prikazuju lažirani financijski izvještaji sa ciljem obmanjivanja javnosti. Manevarski prostor pronalazi se u računovodstvenim standardima koji su često nejasni i vrlo složeni, a procjene subjektivne.

Predavač je Nikola Nikšić, certificirani savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI, ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM i ovlašteni računovođa. Uz dugogodišnje radno iskustvo na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama, računovodstvom i kontrolingom te obavljajući poslove menadžerskog savjetovanja. 

Seminar je besplatan za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do srijede 12. prosinca 2018. godine do 12 sati.

vrh stranice
vrh stranice