12.01.2018. PUMA seminar: Praktični vodič za postizanje sukladnosti s GDPR uredbom; Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, 11:00

12.01.2018.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji s HUP Udrugom informatičke i komunikacijske djelatnosti organizira seminar koji će se održati u petak, 12. siječnja 2018. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, dvorana 7 (promjena zbog velikog interesa članova), na temu: Praktični vodič za postizanje sukladnosti s GDPR uredbom.
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, a stupila je na snagu 25.5.2016. godine i počinje se primjenjivati od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation uredba unosi velike promjene u načine upravljanja osobnim podacima i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana. Promjene koje donosi podrazumijevaju uvođenje cjelovitog sustava upravljanja osobnim podacima u čijoj izgradnji obavezno sudjeluju: uprava, pravna služba, služba ljudskih resursa, informatika i poslovni sektori.

Primjena je obavezna a za prekršitelje su predviđene do sada najveće kazne, koje dosežu do 20 milijuna Eura ili 4% ukupnog globalnog prihoda tvrtke, što je od toga veće.

Predavanje ima za cilj potaknuti one koji su to već učinili da naprave dodatnu provjeru a one koji se tek (pet minuta do 12) pripremaju za usklađivanje s ovom uredbom - procijene što ih čeka na tom putu. Jednako se uredba odnosi na IT razvojne tvrtke koje razvijaju digitalne usluge da provjere koliko poštuju “privacy by design” princip koji propisuje ova uredba, neovisno o tome jesu li oni vlasnici aplikacije i podataka ili njihov korisnik.

Valja upozoriti da uredba nije fokusirana na IT organizaciju i sustave već se odnosi na zaštitu privatnosti i zahtijeva pravno usklađenje, organizacijske mjere, a potom i tehničke i ICT mjere zaštite osobnih podataka.

Kratki opis seminara:
osmišljena kao radionica s praktičnim karakterom rada uz obradu stvarnih situacija i iskustava na brojnim projektima tijekom pripremnog perioda usklađivanja s uredbom, obrađuje se:
• zakonski okvir zaštite privatnosti,
• značenje pojedinih članaka i recitala GDPR uredbe,
• specifični postupci usklađivanja primjereni pojedinoj granskoj udruzi,
• metodologija planiranja i provođenja aktivnosti za postizanje i dokazivanje sukladnosti,
• potrebna organizacijsko - poslovno procesna usklađenja: DPO, operativne procedure, ITIL procesi, Privacy by Design/Default, Ugovori o obavljanju usluga itd.,
• preporučena tehnička rješenja za pojedina područja GDPR: izrada registra podataka, provođenja analize rizika (DPIA), upravljanje privolama, upravljanje trećim stranama (tracker, cookie)
• pregled besplatnih i komercijalnih alata za podršku strukturi zaštite privatnosti (privacy network).

Svaki polaznik dobiva u elektroničkom obliku literaturu i predloške za provođenje usklađivanja s uredbom.

Seminar je posebno namijenjen direktorima, odgovornim osobama tvrtke i posebno osobama zaduženim za upravljanje sigurnošću podataka i za zaštitu osobnih podataka iz uprave, pravne službe, službe ljudskih resursa, informatike i svih poslovnih sektora, a predavanje će održati William Bello, mag. matematike, ILBA Ustanova za obrazovanje odraslih.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do srijede 10. siječnja 2018. godine.
vrh stranice
vrh stranice