12. sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije

30.11.2012.

30. studenoga 2012. godine održana je sjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije, na kojoj je prezentiran dosadašnji rad partnerstva, kao i praćenje provedbe Strategije ljudskih potencijala županije. Kako je istaknula Jasna Kolar, v.d.predstojnica ureda HZZ-a Vukovar glavna misija partnerstva da isto daje preporuke i mišljenja iz područja rada, zapošljavanja i obrazovanja, unaprjeđuje suradnju dionika na tržištu rada, promovira partnerstvo kao kvalitetan način rješavanja problema usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada, te donosi i prati provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije. Partnerstvo kao tijelo, ali i njegovi pojedinačni članovi, potiču i sudjeluju u projektima usmjerenim na razvoj ljudskih potencijala.

Zadovoljstvo s radom partnerstva


Od 2010. godine do danas održano je ukupno jedanaest sjednica partnerstva, usvojen Poslovnik o radu, izabrani članovi Upravnog odbora. Također, definirana vizija, misija i strateški ciljevi partnerstva, kao i izrađeni i usvojeni slijedeći dokumenti: program rada, komunikacijski i akcijski plan za provedbu strategije, te revidirana Strategija razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2011.- 2013.godine. Također, rad partnerstva prezentiran je i u okviru Tjedna cjeloživotnog učenja, Gospodarskog foruma itd., kao i nedavno članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije.
Svi članovi jednoglasno su izrazili zadovoljstvo s radom partnerstva, te im je u nastavku sjednice, prezentirana baza podataka prijavljenih i provedenih projekata (vezani za razvoj ljudskih potencijala) u županiji od 2010. godine do danas. Također, članovima dane informacije o osnovanom centru za savjetovanje i razvoj karijere HZZ-a Područnog ureda Vukovar, te informacije o provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja.
vrh stranice
vrh stranice