11.12.2018., Prezentacija Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu, Ekonomski fakultet u Splitu, Cvite Fiskovića 5, dvorana Anex referentni centar 2. Kat, 12,00 sati

11.12.2018.

Prezentacija Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu će se održati u sklopu sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije, a imate ćete prilike čuti i o EU kampanji “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”

O navedenim temama izlagat će  Vitomir Begović, Ravnatelj  Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Molimo vas da prijave šaljete na e-mail hup-split@hup.hr  najkasnije do 10. studenoga do 12:00 sati. S obzirom da je dvorana limitiranog kapaciteteta, prijave ćemo primate do popunjenja broja mjesta, zato se prijavite što prije!

Ne zaboravite, 11.12.2018.,  Ekonomski fakultet u Splitu, 12,00 sati!

Vaš HUP Split

vrh stranice
vrh stranice