11.05.2022. PUMA seminar: Utvrđivanje rizika, štetnosti napora - izloženosti statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima; HUP Reg. ured Osijek, Vukovarska ulica 31, (zgrada Eurodoma, IV. kat), Osijek, 10:00

11.05.2022.

Na traženje članova HUP-a sa ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek organizira koristan seminar na temu: Utvrđivanje rizika, štetnosti napora - izloženosti statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima koji će se održati u srijedu 11. svibnja 2022. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Vukovarska ul. 31 (Eurodom, IV. kat), Osijek.  

Seminar će obuhvatiti sljedeće teme sukladno Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (NN 73/21): 

             direktive Vijeća Europe;

             definiranje pojmova;

             statodinamički napori (uporaba radne opreme, izbjegavanje napora, ponavljajućih pokreta, organizacijske mjere, pojedinačni rizični čimbenici);

             psihofiziološki napori (psihosocijalni rizici, uključivanje liječnika, psihologa, napori pri radu sa računalom);

             napori vida i govora (dužina, osvijetljenost, značajke prostora);

             napori pri uporabi osobne zaštitne opreme;

             prikaz za izračun pri podizanju, držanju i prenošenju tereta;

             rad na računalu (oprema i okoliš, programska podrška);

             psihosocijalni rizici (sadržaj rada, stupanj kontrole, soc. okolina i međuljudski odnosi, upravljanje vremenom, profesionalna nesigurnost, poštovanje integriteta, ravnoteža profesionalnog i privatnog života, uvjeti radne okoline).

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a namijenjen je poslodavcima (vlasnicima, direktorima tvrtki, vlasnicima obrta), kao i osobama koje su odgovorne za/i imaju ovlasti donositi odluke u svezi sa zaštitom na radu kod poslodavca (stručnjaci zaštite na radu).

Predavači na seminaru su: Armando Held, Held-ing d.o.o. i Dalibor Žnidaršić, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Predavači su dugogodišnji stručnjaci iz područja zaštite na radu.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Molimo da svoje sudjelovanje prijavite do utorka 10. svibnja 2022. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice
vrh stranice