11.04.2018. PUMA seminar: Ozljeda na radu; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

11.04.2018.

Na traženje članova HUP-a. a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o institutima, odnosno odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar „Ozljeda na radu“ koji će se održati u srijedu 11. travnja 2018. godine s početkom u 11 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.
Seminar će obuhvatiti nekoliko tema:
• E-prijava o ozljedi na radu - Dražen Kapusta, struč.spec.oec.,univ.mag.admin.sanit., HZZO, voditelj Službe za zaštitu zdravlja na radu
• Utvrđivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu s posebnim osvrtom na razloge nepriznavanja prava - mr.sc. Vinka Longin Peš, dipl. iur., HZZO, Služba za zaštitu zdravlja na radu
• Regresiranje troškova ozljeda na radu od poslodavca - Andrijana Čukelj Ciković, dipl.iur., HZZO, Služba za zaštitu zdravlja na radu

U okviru navedenih tema bit će obuhvaćeno sljedeće:
• Mogućnost podnošenja e-prijave o ozljedi na radu od 1. listopada 2017. godine s ciljem omogućiti poslodavcima jednostavnije i brže podnošenje prijave te racionalizaciju poslovanja;
• Postupak utvrđivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu;
• Razlozi nepriznavanja prava s osvrtom na upravno-sudsku praksu;
• Pravo HZZO-a u slučaju priznatih ozljeda na radu zahtijevati naknadu štete od poslodavca uslijed propusta u primjeni mjera za zaštitu na radu;
• Pretpostavke odgovornosti poslodavca za štetu, oblik i opseg naknade štete s primjerima sudske prakse;
• Kampanja „Vizija nula ozljeda na radu“.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 10. travnja 2018. godine do 12 sati.
vrh stranice
vrh stranice