10.05.2016. 8. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, Osječko-baranjska županija, Trg A.Starčevića 2, Osijek, 10:00

10.05.2016.

Sjednica će se održati u utorak 10. svibnja 2016. godine u prostorijama Osječko-baranjske županije, Trg A.Starčevića 2, Osijek, s početkom u 10:00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća
2. Promjena člana Gospodarsko-socijalnog vijeća Osječko-baranjske županije
3. Informacija o stanju zaposlenosti i provođenju mjera za poticanje zapošljavanja na području županije
4. Informacija o potporama u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na podrćju županije
5. Izvješće o provođenju programa poticanja poduzetništva u županiji za 2015. Godinu
6. Osnivanje Povjerenstva za unapređenje zaštite na radu u županijskim Gospodasrko-socijalnim vijećima
7. Prijedlog kandidata za miritelje u kolektivnim radnim sporovima
8. Razno

vrh stranice
vrh stranice