09.03.2017. Seminar: Organizacijski dizajn – proces upravljanja kompleksnostima, konfliktima i kompromisima, Koprivnica, Poduzetnički inkubator, Dravska 17

09.03.2017.

Nakon uspješno održanih seminara u Zagrebu, Osijeku i Rijeci, a na traženje članova HUP Regionalni ured Varaždin organizira zanimljiv seminar koji će se održati u sva termina i na dvije lokacije u srijeda, 22.veljače 2017.godine u Varaždinu, Tehnološki park, Zagrebačka 89, te u četvrtak, 23.veljače 2017.godine u Koprivnici, Poduzetnički inkubator, Dravska 17 u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.
Organizacijski dizajn je put kako dobre ljude staviti u dobar sustav. Kao proces upravljanja kompleksnostima, konfliktima i kompromisima organizacijski dizajn se bavi pitanjima kako strukturirati organizaciju, kako ju kontrolirati, koliko koga i čega gdje, što bi moglo poći po dobru, što će poći po zlu, te kako se igra odvija u sljedećim koracima. Kako balansirati između koncepata kratkoročnih rezultata i dugoročnog planiranja, međusobne konkurencije i kooperacije, centralnog donošenja odluka i decentralizacije, birokracije i poduzetničke energije, poštovanja rutine i eksperimentiranja, efikasnosti i inovacije.

Sadržaj seminara:
- uvod u organizacijski dizajn
- opasnosti i potencijalni gubici nerazumijevanja područja organizacijskog dizajna
- ključni elementi organizacijskog dizajna
- međusobni odnos elemenata organizacijskog dizajna i utjecaj na organizaciju
- studije slučaja
- praktično razumijevanje elemenata organizacijskog dizajna u stvarnom korporativnom ili organizacijskom kontekstu
- organizacijska revizija
- uvod u dijagnostički alat analize organizacijskog dizajna
Seminar je zamišljen kao interaktivno predavanje u kojem će se tijekom izlaganja odgovarati na pitanja sudionika, a seminar je prvenstveno namijenjen vlasnicima, izvršnim direktorima i članovima uprava; direktorima većih organizacijskih jedinica, a osobito HR profesionalcima.

Predavač je Fran Mikuličić, profesionalac s MBA obrazovanjem sa Sveučilišta Vanderbilt, specijaliziran u područjima implementacije strategije i organizacijske i ljudske učinkovitosti. Strateg je koji razmatra širu sliku, razmišlja sistemski o Vašoj organizaciji i implementira rješenja kroz razumijevanje dinamičke kompleksnosti. Više na: https://www.linkedin.com/in/fran-mikulicic-941a411 ; http://mikulicic.com
Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 21. veljače 2017. godine.
vrh stranice
vrh stranice