08.03.2019. PUMA seminar: Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u primjeni; Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, 09:30

08.03.2019.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa u suradnji sa Agencijom za zaštitim podataka organizira seminar koji će se održati u petak 08. ožujka 2019. godine u vremenu od 9,30 do 13 sati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek, na temu: Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) u primjeni.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ima snagu zakona u Republici Hrvatskoj, te se primjenjuje od 25.5.2018. godine. Poznatija pod nazivom GDPR – General Data Protection Regulation, a donijela je brojne promjene u poslovanju privatnih tvrtki, kao i javnih ustanova. Prema nekim aktualnim anketama više od polovine poslovnih subjekata nije izvršilo usklađivanje s GDPR-om, a u međuvremenu je, Agencija za zaštitu osobnih podataka (u nastavku: AZOP) izdala brojna službena mišljenja i preporuke tumačenja odredbi GDPR-a, no usklađenje s istima odnosno provedba istih  u praksi i dalje zahtijeva specifična znanja. Upravo iz toga razloga, nakon brojnih seminara na ovu temu, organiziramo seminar sa stručnjacima AZOP-a kako bi se rastumačile brojne nedoumice u praksi.

Kratki opis seminara

Seminar će pokriti niz zanimljivih i aktualnih tema:

             Opća uredba o zaštiti podataka,

             Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,

             službenik za zaštitu osobnih podataka,

             evidencija aktivnosti obrade,

             prava ispitanika,

             praktične informacije.

Više o seminaru u programu, a predavači su stručnjaci AZOP-a. 

Ovaj interaktivni seminar posebno je namijenjen poslodavcima koji nisu započeli provedbu kao pomoć pri praktičnom započinjanju, kao i svim ostalim poslodavcima koji su započeli, odnosno smatraju da su završili provedbu kako bi kroz praktične primjere i savjete osigurali usklađenost.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Prijave su otvorene do utorka 05. ožujka 2019. godine.

PROGRAM

vrh stranice
vrh stranice