07.12.2016. PUMA seminar: Osnove financijskih izvješća - razumijevanje i analiza; HUP reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

07.12.2016.

Nakon uspješno održanih seminara u Slavonskom Brodu i Vukovaru, na traženja članova, a zbog osobnog i profesionalnog razvoja svakog pojedinca, Hrvatska udruga poslodavaca organizira savjetovanje koje će se održati u srijedu, 07. prosinca 2016. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama HUP Reg. ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, na temu: Osnove financijskih izvješća - razumijevanje i analiza.
Savjetovanje će obuhvatiti slijedeće:
• temeljna financijska izvješća,
• analize trendova u računu dobiti/gubitka,
• analiza trendova u bilanci,
• analiza strukture i kretanja različitih vrsta novčanih tokova,
• analiza omjera i indikatora aktivnosti, likvidnosti, zaduženosti, profitabilnosti, operativne i financijske poluge.

Predavači su dr.sc. Igor Gvozdanović i Ivo Medak, MBA.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 06. prosinca 2016. godine do 12 sati.
vrh stranice
vrh stranice