06.11.2020. PUMA seminar: Financijske analize; Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar, 10:00

06.11.2020.

Na traženje članova HUP-a, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s VURA d.o.o. organizira koristan seminar na temu: Financijske analize – realna slika aktualnog i predviđanja budućeg poslovanja koji će se održati u petak 06. studenoga 2020. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Poslovno-inovacijskog centra BIC Vukovar, Gospodarska zona 15, Vukovar.  

Računovodstvene evidencije i razna financijska izvješća (za potrebne eksternog izvještavanja, za potrebe menadžmenta, …) vođene i izrađene pravilima dvojnog knjigovodstva, nadležnih zakona i propisanih standarda, predstavljaju vrijedne izvore informacija za sve zainteresirane. Sposobnost povezivanja brojki, postotaka i koeficijenata kroz trendove promjena i strukturu, usporedbe s najboljima i konkurentima, od izuzetne je važnosti za dugoročno održivo poslovanje, stabilnost i sigurnost u izuzetno dinamičnom društvenom i gospodarskom okruženju. Time poduzeća mogu: poboljšati efektivnost svoje ponude; efikasnost organizacije i tijeka procesa; optimizirati odnose sa svim dionicima; prevenirati i minimalizirati rizike; a konkurente nadmašiti efikasnijom prodajom.

Kratki sadržaj i ciljevi predavanja:

             Upoznavanje s „pravilima igre“: zakonski okvir, načela, standardi, pretpostavke, računovodstvene politike, popis imovine i obveza (inventura)

             Kako se vode računovodstvene evidencije primjenom dvojnog knjigovodstva

             Područja optimizacije (rokovi uporabe i amortizacija dugotrajne imovine, vrednovanje zaliha i potraživanja, vrijednosna testiranja imovine koja ne podliježe amortizaciji, troškovi rezerviranja, skladištenje troškova, odgađanje prihoda i troškova …) – stvaranje „tihih pričuva“ i „skrivenih gubitaka“

             Temeljna financijska izvješća

             Horizontalne i vertikalne analize (uočavanje i analize odstupanja)

             Ključni financijski pokazatelji poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja)

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a predavač je:

Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 40 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 28 je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga, kao djelatnik Geotehnike 6 godina u inozemstvu na međunarodnim hidro-energetskim projektima. a 12 kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Kao su-osnivač poduzeća Konter, dugi niz godina se bavi poslovima menadžerskog savjetovanja na području organizacije i ekonomike poslovanja, te edukacije. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno za članove HUP-a.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo da svoje sudjelovanje prijavite do četvrtka 05. studenoga 2020. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

 

vrh stranice
vrh stranice