06.04.2017. Prezentacija: Mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usmjerene prema poduzetnicima; HGK ŽK Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, 10:00

06.04.2017.

Na traženje članova HUP-a, a zbog donošenja novog paketa mjera koje su stupile na snagu 02. ožujka 2017. godine koji sadrži 9 mjera aktivne politike zapošljavanja, a riječ je: o potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom mjestu, stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu. Najveće novosti koje su uvedene odnose se na mogućnost da se neke od mjera koriste kombinirano, uvećanje iznosa financijskih potpora i novčanih pomoći te naglasak na mjere obrazovanja i usavršavanja.
Kako i ove godine želimo da poduzetnici s područja Vukovarsko-srijemske županije u što većoj mjeri koriste mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, HUP Regionalni ured Osijek, HGK ŽK Vukovar i HZZ Područni ured Vukovar organiziraju prezentaciju koja će se održati u četvrtak, 06. travnja 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama HGK ŽK Vukovar, Zmajeva ulica 1, Vukovar, na temu: „Mjere iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje usmjerene prema poduzetnicima“.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do srijede 05. travnja 2017. godine do 12 sati
vrh stranice
vrh stranice