05.02.2018. 58. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća, Vukovarsko-srijemska županija, Mala županijska vijećnica, Županijska 9, Vukovar, 09:30

05.02.2018.

Sjednica će se održati u ponedjeljak 05. veljače 2018. godine u Maloj vijećnici Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9 u Vukovaru, s početkom u 09:30 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvješće o stanju u drvnom sektoru Vukovarsko-srijemske županije
2. Razno
vrh stranice
vrh stranice