03.11.015. Skupština HUP Podružnice Dalmacija, Hotel Park, Hatzeov perivoj 3, Split, 11:00

03.11.2015.

Skupština Hrvatske udruge poslodavaca Podružnice Dalmacija održati će se 3. studenoga 2015. godine s početkom u 11:00 sati, u Splitu, u hotelu „Park“, Hatzeov perivoj 3. 
Skupštini će prisustvovati Petar Lovrić, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika i Bernard Jakelić, zamjenik glavnog direktora HUP-a.

Članovi HUP-a imat će priliku poslušati vrlo korisnu prezentaciju Mire Krnete iz HBOR-a o financiranju poduzetništva i EU fondovima. U privitku poziv na Skupštinu sa dnevnim redom.


Dnevni red
 

1. Izbor zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prošle Skupštine HUP-a Podružnice Dalmacija
3. Izvješće o radu za 2014 - listopad 2015. godine
4. Program rada za 2016. godinu
5. Donošenje novog Statuta HUP-a Podružnice Dalmacija
6. Prezentacija – „HBOR – Financiranje gospodarstva i EU fondovi“ - Mira Krneta,
voditeljica Područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju
7. Obraćanje Skupštini, Petar Lovrić, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika
8. Razno


Svaki član Skupštine ima jedan glas. Nenazočnog člana Skupštine može u glasovanju zamijeniti drugi član Skupštine uz pisanu punomoć za glasovanje. Glasovanje na Skupštini je javno.

Skupštini će nazočiti zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić.

Svoje prisustvo možete potvrditi do 29. listopada 2015. na tel. 021/368-296, 368-288, tel/fax. 021/368-212 ili e-mail: hup-split@hup.hr . 
vrh stranice
vrh stranice