03.05.2017. PUMA seminar: Kako zaštiti vaše društvo, suradnike i sebe od rizika; HUP Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 12:00

03.05.2017.

Nakon održanog seminara u Zagrebu, na traženje članova, HUP Reg. ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizira seminar o odgovornosti članova uprave društva „ Kako zaštiti vaše društvo, suradnike i sebe od rizika“ koji će se održati u srijedu 03. svibnja 2017. godine s početkom u 12 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek.
Pravni okvir odgovornosti članova uprave za radnje poduzete od strane društava i njihovih podređenih direktora, već je duže vrijeme dio hrvatskog pravnog sustava. Recentne zakonodavne promjene, kao i postojeća i najavljena praksa trgovačkih i prekršajnih sudova, dramatično povećavaju opseg tih propisa i metode njihovog provođenja. Rezultat svega je da sve više i više društava i njihovih članova uprave istodobno provjeravaju granice svoje potencijalne odgovornosti i načine na koje se od istih mogu zaštititi. Kvalitetan pravni savjet i odgovarajuće pokriće putem osiguranja od te vrste odgovornosti ključne su metode koje se u državama članicama EU-a, ali i ostalim naprednim državama, koriste u svrhu rješavanja problema odgovornosti članova uprave, a posljedično, sve više i hrvatskih trgovačkih društava koriste ove metode. Ovaj seminar pružiti će vam odgovarajuću podlogu kako bi mogli uočiti rizike koji vam prijete, te ocijeniti na koji način najbolje zaštititi Vas, Vaše suradnike i društvo od istih.

Pravni dio seminara održati će odvjetnica Tarja Krehić iz Odvjetničkog ureda Krehić, Staničić & Gričar, a uvod i uvjete osiguranja odgovornosti menadžera (D&O osiguranje) koje pruža hrvatsko i inozemno tržište će održati ovlašteni brokeri društva InterCapital.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do utorka 02. svibnja 2017. godine do 12 sati.
vrh stranice
vrh stranice