02.07.2019. Radionica: Provjera inovativnog koncepta-PoC8; HUP Reg. ured Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, 11:00

02.07.2019.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o mogućnosti prijave projekta, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HAMAG BICRO organizira prezentaciju koja će se održati u utorak 02. srpnja 2019. godine s početkom u 11 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Lj. Gaja 6, Osijek, na temu: Provjera inovativnog koncepta-PoC8.

Program provjere inovativnog koncepta provodi HAMAG BICRO u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe, mikro, mala i srednja poduzeća.

1.         Cilj projekta je provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza da li uopće funkcionira.

2.         Projekt mora imati tehnološki rizik, tj ne zna se da li se ideja  ili predloženo rješenje može izraditi i kao takva funkcionirati, tek će se kroz Poc dobiti odgovor.

3.         Prihvatljivi su i negativan i pozitivan ishod potvrđivanja Poc-a.

Opravdani troškovi su:

             Troškovi osoblja (bruto 2) plaće novozaposlenih osoba koje se angažiraju isključivo za rad na prijavljenom projektu;

             Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;

             Troškovi vanjskih usluga i konzultanata;

             Amortizacija opreme koja je bitna za realizaciju projekta;

             Ostali opravdani troškovi povezani s provedbom projekta.

Programom se sufinanciraju prihvatljive projektne aktivnosti bespovratnim sredstvima od min 100.000,00 kn do max. 500.000 kn u trajanju do 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta uvećava se za iznos vlastitog sufinanciranja na koje nema max ograničenja.

Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati.

Detalje o natječaju možete pronaći na sljedećem linku  https://hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-poc8/

Predstavljanje će održati stručnjaci HAMAG BICRO, Sektora za bespovratne potpore – Istraživanje razvoj i inovacije (IRI), Služba za praćenje provedbe projekata.

Prijave su otvorene do popunjenja kapaciteta dvorane, a najkasnije do ponedjeljka 01. srpnja 2019. godine do 12 sati.

vrh stranice
vrh stranice