02.03.2015. Radionica Pet navika Shawn Achor - osobna i organizacijska promjena, HUP Regionalni ured Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek, 12:00

02.03.2015.

Radionica „Pet navika Shawn Achor - osobna i organizacijska promjena“ će predstaviti najveću konkurentnu prednost u modernoj ekonomiji - pozitivno angažiran mozak, a koji je presudan u okruženju brzih promjena.
Interaktivnu radionicu će voditi predstavnici Dinamika Coachinga: Jasna Bratulić i Martin Piškorić koji će obraditi teme globalno negativnih trendova i aktualnih pristupa njihovog rješavanja, otvoriti diskusiju te pokazati mogućnosti za osobnu i organizacijsku promjenu.

Radionica će se održati u ponedjeljak 02. ožujka 2015. godine s početkom u 12 sati u prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

Molimo da svoje sudjelovanje prijavite putem prijavnice u privitku do petka 27. veljače 2015. godine do 12 sati na tel. 031/25-10-13 ili na e-mail: hup-osijek@hup.hr
vrh stranice
vrh stranice