Što znači hrvatsko predsjedanje EU i koje bi koristi od njega mogli imati poslodavci?

21.08.2019.

Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe. Sadašnji trio čine predsjedništva Rumunjske, Finske i Hrvatske.

Predsjedništvo je odgovorno za pokretanje rada Vijeća na zakonodavstvu EU-a, osiguranje kontinuiteta programa EU-a, urednost zakonodavnih procesa i suradnju među državama članicama. Kako bi to ostvarilo, predsjedništvo mora djelovati kao pošten i neutralan posrednik.

 

Predsjedništvo ima dvije glavne zadaće:

1. Planiranje i predsjedanje sastancima u Vijeću i sastancima njegovih pripremnih tijela

Predsjedništvo predsjeda sastancima različitih sastava Vijeća (osim Vijeća za vanjske poslove). Predsjedništvo osigurava pravilno odvijanje rasprava i ispravnu primjenu Poslovnika i metoda rada Vijeća. Također organizira različite formalne i neformalne sastanke u Bruxellesu i u zemlji koja obnaša dužnost rotirajućeg predsjedanja.

2. Predstavljanje Vijeća u odnosima s drugim institucijama EU-a

Predsjedništvo predstavlja Vijeće u odnosu s drugim institucijama EU-a, osobito s Komisijom i Europskim parlamentom. Njegova je uloga pokušavati postići dogovor o zakonodavnim predmetima putem trijaloga, neformalnih pregovaračkih sastanaka i sastanaka Odbora za mirenje.

Pomaže im u njihovu radu, a od njega se katkad može tražiti i obavljanje određenih dužnosti za visokog predstavnika poput predstavljanja Vijeća za vanjske poslove u Europskom parlamentu ili predsjedanja Vijećem za vanjske poslove kada raspravlja o pitanjima zajedničke trgovinske politike.

 

Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU

Proces predsjedanja Vijećem Europske unije uvijek predstavlja veliki izazov čak i za one zemlje koje već imaju prethodno iskustvo predsjedanja. Tek nešto više od šest godina od svog pristupanja Europskoj uniji, tijekom prvih šest mjeseci 2020. Hrvatska će imati zadatak provesti vrlo kompleksnu i tehnički zahtjevnu zadaću predsjedanja Vijećem EU. Po prvi puta fokus će se promijeniti i umjesto pitanja što Europa čini za nas,  Hrvatska će imati priliku pokazati što mi možemo učiniti za Europu. To je vrijeme  kada svaka država treba staviti nacionalne interese na stranu i djelovati kao pošten i neutralan posrednik u osiguranje kontinuiteta programa EU-a i suradnji među državama članicama.

Država koja predsjeda Vijećem stoji pred izazovom osiguravanje iznimno velikih financijskih i administrativnih resursa potrebnim za predsjedanje, kao i visokoj razini stručnosti i sposobnosti administrativnih službenika i kreatora mjera i programa. Očekuje se da trošak predsjedanja pokriva sama država članica, a ti se troškovi procjenjuju na 70 milijuna eura., za što se može koristiti financiranje EU, kao u slučaju Hrvatske.

Raspravljajući o političkoj profitabilnosti za predsjedajuću državu članicu, postavlja se pitanje može li predsjedanje novoj državi članici, čiji su pregovaračka moć i utjecaj slabi, pružiti mogućnost prednosti u ostvarivanju nekih nacionalnih interesa.  Istina je da Predsjedništvo može svoj utjecaj iskoristiti za brže rješavanje tema s agende koje su mu u interesu, kao i odložiti raspravu o onima koji to nisu.

Stoga, možda je najvažnija prednost što ju nosi predsjedanje manjim državama poput Hrvatske, čiji je utjecaj u procesu pregovora slabiji, vidljivost i međunarodna afirmacija, kao i snažniji utjecaj na proces pregovora, u usporedbi sa svojim uobičajenim položajem države članice.

Hrvatska će tijekom predsjedanja biti odgovorna za organiziranje 1400 sastanaka na različitim razinama u Bruxellesu, oko 20 sastanaka i konferencija na ministarskoj razini i 200-250 tehničkih sastanaka koji će se odigrati u Hrvatskoj, kao i barem jedan samit lidera EU – za koji je već objavljeno da će u fokusu imati odnose EU – zapadni Balkan.

Prioriteti hrvatskog predsjedanja: očekuje se kako će to biti ekonomski rast, zapošljavanje i socijalno uključivanje, europsku sigurnost, energiju i transportnu povezanost te proširivanje EU na zapadni Balkan. Stoga i HUP očekuje kako će ove teme biti u službi i promovirati gospodarski rast u RH.

Hrvatska Vlada je još 2018. usvojila formalnu odluku koja postavlja predsjedanje EU kao aktivnost od posebnog državnog interesa. Treba tek vidjeti kako hrvatska Vlada kani osigurati strukturirane konzultacije i aktivan doprinos socijalnih partnera ( pa time i HUP-a) i civilnog društva u pripremama za predsjedanje EU – što je važan preduvjet uspješnosti predsjedanja za nas, kao najnoviju državu članicu EU.

Na kraju, teško je ocijeniti uspješnost predsjedanja neke države članice samo u svjetlu ekonomskih probitaka. Unatoč tome,  HUP očekuje, s obzirom na rast vizibiliteta Hrvatske te brojne sastanke svih razina koji će se održati, ne samo u Zagrebu veći diljem Hrvatske,  rast u sektorima hotelijerstva, ugostiteljstva, kod putničkih agencija, prevoditeljskih usluga, i slično. Uz te izravne koristi, očekujemo općenito veću otvorenost prema hrvatskim proizvodima na velikom europskom zajedničkom tržištu, jer će se u sljedećem šestomjesečnom periodu Hrvatsku spominjati i u krugovima u kojima to do sada možda i nije bio slučaj. Dakle, utjecaj hrvatskog predsjedanja osjetit će se i dulje vremena nakon  njegova dovršetka.

Eventualna sponzorstva većih skupova koji će se odvijati u RH stvar su procjene samih gospodarskih subjekata. VIzibilitet stečen putem sponzorstva evenata hrvatskog predsjedanja, ako i eventualno sudjelovanje tih sponzora na sastancima otvorenoga tipa, zasigurno će pridonijeti boljem povezivanju hrvatskih poslodavaca s donositeljima odluka na europskoj razini, kao i otvaranje novih komunikacijskih kanala s europskim institucijama.

HUP je u svojstvu socijalnog partnera otvoren i spreman pružiti pomoć, kako poduzetnicama tako i Vladi, a u nastojanju da se Hrvatska što bolje predstavi u ovom iznimno zahtjevnom poduhvatu, kao što je predsjedanje Vijećem EU.

vrh stranice
vrh stranice