Pravila o podrijetlu: EU povećava povlaštenu trgovinu s paneuromediteranskim zemljama (CARINE)

25.08.2020.

Europska komisija jučer (24.kolovoza 2020.)  je donijela paket prijedloga kojima je cilj povećati trgovinu između Europske unije i susjednih zemalja u paneuromediteranskoj regiji i tako pridonijeti gospodarskom oporavku od posljedica koronavirusa. Prijedlozima se moderniziraju EU-ovi sporazumi o povlaštenoj trgovini s 20 trgovinskih partnera iz te regije tako što se uvode fleksibilnija „pravila o podrijetlu” koja su pogodnija za poslovanje.

Izmjenjuju se bilateralni sporazumi EU-a sa sljedećim zemljama: Islandom, Lihtenštajnom, Norveškom, Švicarskom, Farskim Otocima, Turskom, Egiptom, Izraelom, Jordanom, Libanonom, Palestinom*, Gruzijom, Moldovom, Ukrajinom, Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Crnom Gorom, Srbijom i Kosovom.

 

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Moramo poduzeti sve da pospješimo trgovinsku i gospodarsku suradnju EU-a i naših susjeda u euromediteranskom području te da potaknemo regionalnu integraciju. Na taj ćemo način poduprijeti oporavak i ponovnu izgradnju u zemljama kao što je Libanon, ali i omogućiti pristup novim tržištima za europska poduzeća.

 

„Pravila o podrijetlu” neophodan su dio svakog trgovinskog sporazuma jer se njima utvrđuje koja roba uživa povlašteni tretman. „Podrijetlo” je „ekonomska nacionalnost” robe kojom se trguje. Postupci u vezi s podrijetlom carinskim tijelima omogućuju da provjere podrijetlo robe, a poduzećima da ga dokažu. Ako su ispunjeni svi potrebni uvjeti, roba povlaštenog podrijetla može se uvesti uz nižu ili čak nultu stopu pristojbi, ovisno o tome koja se povlaštena tarifa primjenjuje.

Nova pravila rezultat su desetogodišnjih pregovora, a primjenjivat će se zajedno s revidiranim pravilima Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla („Konvencija PEM”).

 

Kontekst

Paket je dio modernizacije Konvencije PEM, a sastoji se od 21 prijedloga odluka Vijeća o utvrđivanju povoljnijih pravila o podrijetlu u trgovinskim sporazumima EU-a s većinom susjednih zemalja. Vrijednost trgovine s tim zemljama 2019. je iznosila 677 milijardi eura, odnosno gotovo polovinu EU-ove povlaštene trgovine. Nove odredbe omogućit će da se na proizvode lakše primijene sljedeće trgovinske povlastice:

  • jednostavnija posebna pravila za određene proizvode koja bolje odgovaraju proizvodnim potrebama EU-a, npr. uklanjanje kumulativnih zahtjeva i niži pragovi za lokalnu dodanu vrijednost, te novo pravilo dvostruke obrade za tekstil
  • 10 – 15 % viši pragovi tolerancije za materijale bez podrijetla
  • puna kumulacija, koja omogućuje da se proizvodni postupci za stjecanje povlaštenog podrijetla za većinu proizvoda podijele na nekoliko zemalja
  • mogućnost povrata carine, odnosno povrata pristojbi na uvezene komponente za većinu proizvoda radi povećanja konkurentnosti izvoznika iz EU-a.

 

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju autonomno te provedbene odredbe o podrijetlu dio su carinskog zakonodavstva EU-a.

 

Dodatne informacije dostupne su na poveznici:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-of-origin_en

vrh stranice
vrh stranice