Izmjene Pravilnika

25.01.2016.

U Narodnim novinama 8/2016 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_8_177.html objavljene su izmjene Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
vrh stranice
vrh stranice