Traži se jedinstven naputak o provedbi carinskih propisa

19.04.2010.

NA SAJMU NAUTIKE CROATIA BOAT SHOW ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA HUP UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA
TRAŽI SE JEDINSTVENI NAPUTAK O PROVEDBI CARINSKIH PROPISA U RH

17. travnja 2010., na sajmu nautike Croatia Boat Show, održana je sjednica Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora. Glavna tema sjednice bila je inicijativa za donošenje jedinstvenog naputka o provedbi carinskih propisa u RH.

17. travnja 2010., na sajmu nautike Croatia Boat Show, održana je sjednica Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora. Glavna tema sjednice bila je inicijativa za donošenje jedinstvenog naputka o provedbi carinskih propisa u RH.

Članovi Izvršnog odbora udruge razgovarali su o problemima u vezi carinskih propisa na području RH. Naime, zbog različitog tumačenja i provođenja pojedinih carinskih odredbi, poslovanje u Hrvatskoj je otežano. Carinske ispostave u pojedinim gradovima tako od tvrtki nautičkog sektora traže različito postupanje za procedure koje bi trebale biti iste na svim područjima. Stoga je zaključak Izvršnog odbora da će udruga tražiti sazivanje radnog sastanka sa Carinskom upravom RH na kojem će članovi delegacije udruge izložiti probleme i nedorečenosti zakonskih odredbi vezanih za carinske propise.
vrh stranice
vrh stranice