Projekt EU.EM.NET

19.03.2014.

Europski sustavni pristup za angažman poslodavca u predviđanju potrebnih vještina i potporu osiguranju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u turizmu

U Opatiji je od 17.-18. ožujka u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca održan treći po redu projektni sastanak konzorcija projekta EU.EM.NET Konzorcij projekta čini 13 partnera iz zemalja EU, među kojima i HUP, te zemalja kandidatkinja iz redova poslodavačkih organizacija, obrazovnih ustanova u turizmu kao i razvojnih agencija i instituta.

EU.EM.NET okuplja sve ključne dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) na razini EU-a u rješavanju uočenih problema u sektoru turizma i ugostiteljstva vezanih uz predviđanje vještina i poboljšanje kvalitete radne snage. To stvara poveznicu za održivu suradnju između tržišta rada, obrazovanja, donositelja odluka i istraživačkih institucija orijentiranih na strukovno obrazovanje.
Cilj je projekta oblikovati europski sustavni pristup za uključivanje poslodavaca u procesu pronalaženja i anticipiranja vještina i poboljšanju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dovođenjem ključnih dionika u jedinstvenu EU.EM.NET mrežu. EU.EM.NET projekt objedinjuje u svoj rad potrebu za uspješnim i učinkovitim uključivanjem poslodavaca u cjelokupni proces otkrivanja novih vještina potrebnih za potporu konkurentnosti i budućeg razvoja sektora turizma i ugostiteljstva. Predviđeni utjecaj ima dvoznačnu perspektivu: na identificirane ciljne skupine (udruge poslodavaca, male i srednje poduzetnike, socijalne partnere, kreatore politika, pružatelje usluga strukovnog obrazovanja i strukovne škole, službe za zapošljavanje,) kao i na sustave predviđanja vještina na EU razini u turizmu i ugostiteljstvu.

Projekt se nastavlja na HUP-ove aktivnosti vezane uz potrebnu modernizaciju sustava obrazovanja i usavršavanja kadrova u turizmu. Direktorica HUP- Udruge turizma i ugostiteljstva Natali Komen Bujas ističe: „ Kvaliteta usluga i unaprjeđenje i razvoj novih turističkih usluga ključni su za daljnji rast i razvoj hrvatskog turizma; a za ostvarenje istih neophodni su nam kvalificirani i tržištu potrebni kadrovi. Stoga je upravo edukacija i pitanje obrazovanja za potrebe tržišta rada, područje od velike važnosti za naš sektor. Vjerujem da će ovaj projekt doprinijeti boljem razumijevanju potreba poslodavaca i sagledavanju potrebnih promjena s ciljem potrebne modernizacije obrazovnog sustava i usklađenja istoga s potrebama tržišta rada.“

Na sastanku je predstavljena analiza stanja u sektoru turizma pojedinih zemalja te sustava strukovnog obrazovanja te je održana radionica o zajedničkoj metodologiji u razvoju indikatora kvalitete za anticipiranje potreba poslodavaca za kadrovima u turizmu. HUP će od svibnja koordinirati implementaciju pilot projekata u zemljama partnerima temeljem usvojene metodologije koji će, između ostalog, uključivati radionice za poslodavce i ključne dionike.

U radu sastanka ispred HUP-a uz Natali Komen Bujas sudjelovale su članice projektnog tima Biserka Sladović, savjetnica, i Sandra Radaković, direktorica CEPP-a, iz Odjela za politike EU i međunarodne poslove.

Uz HUP u provedbi projekta u RH sudjeluje i Hrvatska obrtnička komora. Mreža je otvorena novim sudionicima u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju u cilju širenja perspektiva i na druge relevantne dionike.

vrh stranice
vrh stranice