Predsjednici zdravstvenih Udruga kod ravnatelja HZZO-a

09.04.2012.

Predsjednici HUP-Udruge ljekarnika Saša Cvetojević, HUP-Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi Maša Smokrović i HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb održali sastali su se s ravnateljem HZZO-a Sinišom Varga, u petak, 6. travnja 2012. godine.
Nakon predstavljanja Hrvatske udruge poslodavaca i zdravstvenih udruga okupljenih u HUP-u ravnatelj HZZO-a g. Varga upoznao je nazočne sa planovima HZZO-a prvenstveno da će se rokovi plaćanja najkasnije do 10. mjeseca ove godine svesti do 60 dana, do kraja godine planira se uvesti e- poslovanje čime više ne bi postojalo šaltersko poslovanje. Unutar HZZO-a osnovano je interno stručno vijeće kako bi se dobio bolji uvid u stanje, potrebe i probleme na terenu i kako bi se odmah dale smjernice i upute za postupanje. Redovno će se organizirati i održavati sastanci sa udrugama, u ugovornim subjektima kako bi se što kvalitetnije rješavali poslovi u nadležnosti Zavoda I iznalazila najbolja rješenja. Maša Smokrović iznijela je da je problem benzina čiju cijenu HZZO-o ne prati, te da je prijedlog Udruge da se riješi na način kako je cijena riješena u djelatnosti sanitetskog prijevoza (da benzin bude izdvojen, te HZZO pokriva 15% cijene benzina. Da se regulira kalkulacija cijena, zamolila je da se revidiraju ugovori s HZZO-om na način da se u obzir uzme obveza poštivanja kolektivnog ugovora pri isplati plaća, prijevozni troškovi i sistematizacija radnih mjesta. Navela je da i u djelatnosti zdravstvene njege i fizikalne terapije postoje liste čekanja što se ne bi smjelo događati jer se radi o pacijentima koji izlaze iz bolnice i kojima je usluga odmah potrebna stoga predlaže da se omogući odraditi indicirana zdravstvena njega i fizikalna terapija u kući.
vrh stranice
vrh stranice