Na radnom sastanku članova HUP- Koordinacije za medicinske proizvode izabrani novi članovi predsjedništva

03.04.2017.

U prostorijama HUP-a održan je radni sastanak članova HUP-Koordinacije za medicinske proizvode koji su na zajedničkoj susretu razmotrili Izvješće o radu Koordinacije za razdoblje 2014. – 2016. g. Članovi su pohvaliti aktivnosti Koordinacije i nastojanja prezentiranja zajedničkih stavova članova prema HZZO-u i Ministarstvu zdravlja.
S obzirom na aktualnu problematiku članova predloženo je formiranje radnih grupa Koordinacije za izradu novih Pravilnika za ortopedska pomagala, a članovi će se ovisno o svojim asortimanu podijeliti u određene grupe pomagala koji su od interesa za tekuće poslovanje.

Na zajedničkom sastanku članovi su izabrali nove članove predsjedništva u sljedećem sastavu:

Boris Budan, predsjednik Koordiancije (Ortorea/Inkocentar)
Ozren Ćosić, dopredsjendik Koordinacije (Simbex)
Željka Bambić, dopredsjednica Koordinacije (Abbot)


Koordinacija za medicinske proizvode osnovana je 16. svibnja 2006. i danas unutar nje djeluje 60 tvrtki. Nova Koordinacija prerasla je iz postojeće HUP-ove Koordinacije specijaliziranih prodavaonica medicinskim pomagalima koja je znatno proširila svoje članstvo i područje svog djelovanja te u cilju zaštite prava i interesa svih zastupljenih grupacija napravila nove temelje kroz skraćeni naziv HUP-Koordinacija za medicinske proizvode (proljeće, 2014.g.). Trenutno Koordinacija za medicinske proizvode okuplja članove Hrvatske udruge poslodavaca koji se bave djelatnošću proizvodnje, distribucije i/ili prodaje medicinskih proizvoda.

Koordinacija je tijekom proteklih godina sudjelovala u svim temama iz područja prometa medicinskim proizvodima i zdravstvene djelatnosti, pratila rad Upravnog vijeća HZZO-a i poduzimala aktivnosti u cilju poboljšavanja sustava opskrbe tržišta medicinskim proizvodima iz kategorije ortopedskih pomagala u RH.

IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE


vrh stranice
vrh stranice